LATEST ARTICLES

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

“คนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่าง เรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัว คือ ปัญญา ความคิด และความสามารถ ขอให้แปลงปัญญา ความคิด ความสามารถ ให้เป็นเกียรติ และความภูมิใจ นั่นคือ หนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตัวเอง แล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเอง ตราบเท่าที่เรายังมิอาจศรัทธาในตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้” พระราชกิจจาภรณ์  มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ...อีกครั้ง ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ทำให้ระลึกถึงมโนปณิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีที่ต้องการจะเป็นพระ กระทั่งวันนี้ผ่านไป ๔๗ ปี เกือบ...
ภาพจากกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

ร่มพุทธธรรม ทำเขาให้เป็นป่า ทำภูผาให้เป็นดอกไม้ โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

“อาจารย์ว่า... ถึงเวลาที่ต้นไม้ทรงคุณค่าอย่างพวกเราจะหยั่งรากลงดิน” คือประโยคเริ่มต้นการสนทนาจากพระเถระที่พวกเราใช้สรรพนามแทนว่า ‘อาจารย์เจ้าคุณ’ ผู้มีความเมตตาอย่างสูงและเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการอุปมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในทุกการสื่อสาร หลังจากนั้น คณะของพวกเราก็ได้เข้าฟังคำอธิบายจากอาจารย์เจ้าคุณ ท่านค่อย ๆ พูดอย่างใจเย็นตามบุคลิกของท่านว่า งานพระพุทธศาสนามีหลายด้าน งานการเผยแผ่ที่พวกเราทำอยู่นี้ถือเป็นอีกด้านหนึ่ง ขอชื่นชมที่พวกเราสร้างตนเองให้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า และเป็นความงามให้กับพระพุทธศาสนา เวลานี้พวกเราไปที่ไหน ที่นั่นก็งาม “งามด้วยอาจาระที่สืบทอดมาจากบูรพาจารย์ และงามด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเรานี่เป็นต้นไม้ประดับอย่างดี แต่ว่าจะไม่โต เพราะอยู่ในกระถางแบบนี้ ถึงเวลาก็ต้องไปประดับที่โน่นที่นี่ รากไม่ได้ลงดิน อาจารย์ว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะหยั่งรากลงดิน จะได้โตอย่างมั่นคง มิใช่มีแต่เป็นไม้ประดับ แต่ส่วนที่ไปสร้างความงามก็ไป...

มโนปณิธาน ของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๗ ) ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์

วันแห่งความรักจะมาถึงในวันพรุ่ง จึงขอน้อมนำความรักจากครอบครัวของ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมกับสัจธรรมแห่งความทุกข์ จากความพลัดพราก เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้มโนปณิธานในการดำรงสมณเพศ ดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้ มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่๑๗ ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์ ดังที่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่า ที่จริง หลังจากบวช โยมที่บ้านก็เป็นห่วงว่า จะอยู่ไหวไหม ต่อไปจะอยู่อย่างไร ยิ่งโยมแม่ใหญ่ ยิ่งบ่นเป็นห่วงตลอด  “เมื่อตอนอาตมาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพ ก็คอยถามลูกถามหลานว่า กรุงเทพอยู่ทางไหน แล้วก็หันไปมองทางนั้นอยู่เสมอ คงเผื่อว่า หลานจะกลับมา... พระราชกิจจาภรณ์  “เสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่อาตมาใส่ก่อนบวชเณร โยมแม่ใหญ่เป็นคนเก็บไว้เอง พับวางไว้ในมุ้งข้างที่นอน ต้นมะม่วงข้างเถียงนาที่อาตมาปลูกก่อนบวช...
พระพรหมสิทธิ กับ ลามะน้อยแห่ภูฏาน ภาพโดย วัดสระเกศ

นาคารชุน กับ ลามะน้อย แห่งภูฏาน

  เมื่อสัปดาห์ก่อน ท่านผู้อ่านคงได้ข่าวแทบทุกสื่อเกี่ยวกับ ลามะองค์น้อยทรงระลึกชาติได้ ทรงจำได้ว่า เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อ ๘๒๔ ปีก่อน และทรงจำสถานที่ต่างๆ ได้แม่นยำ แม้แต่ห้องเรียนของพระองค์เอง พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับ ลามะน้อยแห่งภูฏาน ภาพจากวัดสระเกศพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เล่าว่า รินโปเช องค์ลามะน้อย เจ้าชายพระองค์นี้ เป็นพระโอรสของเจ้าหญิง...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)กับคณะศิษย์วัดสระเกศ (ภาพจากวัดสระเกศ )

มโนปณิธาน ของ พระราชกิจจาภรณ์ ตอน ๑๖ พลังใจจากหลวงปู่ คณะ ๕ แห่งวัดสระเกศ

  จากการบวชตั้งแต่เล็กๆ อาศัยอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ครูบาอาจารย์ของท่านเป็นรูปแรก ซึ่งทำให้ท่านแตกฉานในบาลีในเวลาต่อมา สู่การเป็นเณรน้อยอุปัฏฐากพระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร ครูบาอาจารย์ของท่านรูปที่สองในป่าใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งสู่สำนักวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดเริ่มต้นของมโนปณิธานอันแรงกล้าในวันนี้ของ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเงียบๆ อย่างไม่วันเหน็ดเหนื่อย...อะไรคือพลังใจของท่าน มโนปณิธาน กลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อเรื่องราวที่พักไว้เมื่อหลายเดือนก่อน .... (๑๖ )  พลังใจจากหลวงปู่...
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป นำภาวนา

อุดมศึกษาพัฒนาจิต โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

การเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นเป้าหมายของหลายคนที่ปรารถนา พ่อแม่ก็มุ่งหวังจะให้ลูกๆ ได้เรียนจนถึงระดับนี้เพราะอยากเห็นใบปริญญา  ด้วยความเชื่อว่าวันข้างหน้าของลูกจะดีขึ้นหากมีใบปริญญา  แม้จะต้องขายนาขายควายสักเท่าไหร่ก็พร้อมทุ่มเทให้  แต่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้ว กลับพบว่า บัณฑิตหลายคนไม่สามารถหางานทำได้  แม้จะมีใบปริญญาแต่ว่าทักษะความรู้ไม่ตรงตามบริษัทต้องการ  สอบเข้าราชการก็ตำแหน่งน้อยและคอยนาน  จะทำงานอื่นรอก็ไม่ตรงวุฒิ  และบางทีก็ไม่สมดีกรีบัณฑิตจบใหม่ อุดมศึกษาพัฒนาจิต เขียนโดย  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป   ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ประสบปัญหาแบบนี้  ได้มีโอกาสได้สนทนากับคนอินเดียที่เข้ามาทำงานในไทย ที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมาแล้วแทบทุกอย่าง  ทั้งขายผ้า เป็นยาม ขายโรตี ขายนาฬิกา แว่นตา และปล่อยเงินกู้  เป็นเวลากว่า...

มนุษย์ไม่ปรารถนาความชั่ว โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

“ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้ว ไม่มีใครอยากทำความผิด ไม่มีใครอยากทำความชั่ว ไม่มีใครต้องการทำร้ายหรือฆ่าคนอื่น และที่สำคัญไม่มีใครอยากจะรุมโทรมหรือข่มขืนหญิงอื่นใด” ปี ๒๕๕๙ คดีข่มขืนของสังคมไทยติดอันดับ ๑๐ ของโลก เห็นได้จากข่าวของการล่วงละเมิดทางเพศ ในปัจจุบันตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทุกวัน ข่าวเช่นนี้ เมื่อได้อ่าน ขอให้นำหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เราไม่ประมาทต่อข้อมูลที่ปรากฏข้างหน้า อาจจะจริงหรือไม่ ไม่มีใครทราบ แม้แต่ผู้ทำสถิติในเรื่องนั้นเอง ว่าไปสุ่มข้อมูลจากที่ไหน อย่างไร  ผู้เขียนจึงมีข้อที่จะชวนให้ธรรมวิจัยกันอย่างหนึ่งก็คือ เมื่ออ่านข่าวที่ชี้นำประเภทนี้...
หนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ

ชวนอ่าน “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เขียนโดย ญาณวชิระ

"ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานของมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง "  คำโปรยบนปกหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ เล่มนี้จะปลุกให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อไปสู่การชนะตนเองในที่สุด  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ หนังสือที่ให้พลัง และปลุกให้ผู้อ่านตื่นจากความหลง มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีทิศทาง  ประวัติของพระโพธิสัตว์สิบพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในพระชาติที่สิบเอ็ด เพื่อกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เกินไปกว่าที่มนุษย์จะทำได้ คือ ทำจิตให้พ้นไปจากกองทุกข์ในสังสารวัฏแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย หลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หลายแสน หลายล้าน...

แสงแรกแห่งศรัทธา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ใกล้ถึงวันธรรมสัญจร เยี่ยมพระพบปะโยม แบ่งปันน้ำใจให้คนบนดอย ลงพื้นที่ ๕ อาศรม ๑๐ หมู่บ้าน ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ๑๒ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว  ทำให้ย้อนนึกไปถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีโอกาสนั่งคุยกับพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เราคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ นานา ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกทุ่ม เรื่องส่วนใหญ่ที่คุยกันเป็นการทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา...

ซ้อมใจให้แกร่ง ค่ายธรรมะสำหรับเยาวชน  โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัยรุ่นอย่างเปิดใจ  ทำให้เห็นเรื่องราวภายในใจ และความรับผิดชอบของพวกเขาเยอะมาก  แม้ว่ายังเป็นเด็กๆ กันอยู่  แต่สำหรับบางคนแล้วสิ่งที่เขาต้องเผชิญมันเป็นการแบกรับที่เกินวัย  เราจึงพยายามให้ค่ายภาวนานี้เป็นไปเพื่อการตระหนักรู้จากภายใน (awareness) ของพวกเขาเอง การอธิบายเนื้อหาบางอย่างจึงไม่เน้นภาษาคำบาลีมากนัก  แต่พูดคุยด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  และบางทีก็ไม่ได้เน้นให้เขาเข้าใจในหลักธรรมยากๆ เท่าไร  สิ่งที่พยายามใส่ใจที่สุดก็คือ อยากให้เขาเข้าใจตนเองให้มากที่สุดมากกว่า  ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดถึงศัพท์ธรรมะยากๆ แต่บางอย่างก็จะสะท้อนความเข้าใจของเราออกมาให้เรารับรู้ได้ เช่น เด็กคนหนึ่งหยิบกิ่งไม้แห้งมีหนามขึ้นมา แล้วก็อธิบายว่า มันเคยเป็นกิ่งไม้ที่เขียวสดและมีหนามเพื่อป้องกันตนเอง เพราะบางทีต้นไม้ที่มีดอกสวยมักจะมีศัตรูจึงต้องมีหนามคอยป้องกันตนเอง  แต่เมื่อยามที่มันแห้งเหี่ยวตายไป มันก็จะหล่นล่วงลงดินแล้วย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อื่นๆ ต่อไป "ซ้อมใจให้แกร่ง...