LATEST ARTICLES

ความเข้าใจเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ

"ถ้าเราเริ่มต้นจากความเห็นถูกว่า เราทั้งผองพี่น้องกัน  ดังที่คานธีกล่าวไว้ ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม การมองของเราจะเปลี่ยนไป เราจะรักกันง่าย และเกลียดกันยากขึ้น"  จากหนังสือ "ธรรมะเยียวยาใจ สายใยปลายด้ามขวาน"  สืบเนื่องจากบทความ "หัวใจไร้สารพิษ บทแรกของหนังสือที่ถูกลืม" โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  ที่ตีพิมพ์ใน นสพ.คมชัดลึก เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทำให้เราทราบการทำงานของพระกลุ่มเล็กๆ ในนาม "ใต้ร่มพุทธธรรม" มาอย่างต่อเนื่องกว่า...

Want to Know More About Unique Adventure Vacations?

Want to Know More About Unique Adventure Vacations? A Secret Weapon for Unique Adventure Vacations Traveling involves a good deal of superb...

Reported News on Holiday Adventure Travel Revealed

Reported News on Holiday Adventure Travel Revealed Outthere starts here as it's to perform visiting our entire world. You will end...
โขดหินอาราธนา (Aradhanagala)"   

สารคดี “โลกกะธรรม ” ๓ “เสาะหาธรรมในถ้ำสิงห์” โดย กิตติเมธี

การเดินทางในศรีลังกา  สิ่งหนึ่งที่ควรทำความรู้จักก่อนคือชื่อและประวัติความเป็นมา  โดยเราอาจคุ้นเคยกับคำว่า "ลังกา" ในที่หลายแห่ง  โดยเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์  ซึ่งเล่าว่าเกาะลังกานั้นเป็นที่อยู่ของยักษ์ทศกัณฑ์ที่เรียกว่า "กรุงลงกา"  ตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องอาจเชื่อมโยงให้เห็นว่าเกาะลังกานั้นแต่ก่อนอาจเป็นสมรภูมิระหว่างชนชาวอารยันที่มารุกรานกับชาวดราวิเดียนเจ้าถิ่น  และตามหลักฐานของพ่อค้าเรือที่เดินทางจากโพ้นทะเลได้ยินชื่อเกาะลังกาที่เต็มไปด้วยสินค้าอย่างอบเชย  อัญมณี  ไข่มุก นกยูงและงาช้าง เป็นต้น ภายในยังมีสิ่งปลูกสร้างเป็นโขดหินสูงขึ้นไปพอควร  เรียกว่า "โขดหินอาราธนา (Aradhanagala)"   โดยเชื่อกันว่าเป็นที่พระมหินทเถระแนะให้สุมนสามเณรผู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นไปประกาศให้ทวยเทพมาฟังธรรมกัน  มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปมีราวให้จับ  แต่ชันมากยิ่งถ้าฝนตกจะลื่นมาก  บางคนถ้าจะขึ้นไปอาจต้องป่าวประกาศให้เพื่อนคอยช่วยด้วย   ถ้าขึ้นไปถึงได้ก็จะเห็นวิวที่งดงามของเมืองเก่าและบริเวณโดยรอบ  และที่เด่นเป็นพิเศษคือจะเห็นมหาแสยเจดีย์และพระพุทธรูปปฏิมาปางประทานพรขาวเด่นดุจจะเปล่งรัศมีออกมา  เป็นความงามอย่างยิ่ง   ทั้งหมดที่เล่ามาล้วนมาจากการประกาศหลักธรรมของพระมหินทเถระต่อพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกษัตริย์แห่งลังกา...
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” หนังสือเล่มนี้ “พูดแทนพระ”

"เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากได้ลงไปทำงานกับ คณะพระอาจารย์พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เก็บไว้ ภายหลังก็มาเขียนลงเฟซบุ๊ค เมื่อมีเรื่องราวต่างๆ มากพอ ก็ได้ส่งลงนสพ.คมชัดลึก จากนั้นจึงได้มารวมเล่มในครั้งนี้ " พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา "หนังสือรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่...

Key Pieces of How to End an Essay

Key Pieces of How to End an Essay How to End an Essay: the Ultimate Convenience! As a blogger notes, among...

Essay for Money at a Glance

Essay for Money at a Glance A good deal of essay producing business will probably promise to supply the absolute best...
พระราชกิจจาภรณ์ เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ ที่บ้านปากน้ำ จ.อุบลราชธานี

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๒๑) ความมั่นคงของพระศาสนา คือความมั่นคงของชาติ

  เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรพชนไทยผูกการศึกษากับพระศาสนาไว้ด้วยกัน โดยมุ่งความมั่นคงแห่งพระศาสนา สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการจัดการศึกษาชาติไม่ใช่แต่เพียงยุคนี้เท่านั้น แต่ช่วยจัดการศึกษาชาติมาตั้งแต่ชาติยังไม่มีระบบการศึกษา ยุคสุโขทัย อยุธยามาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ อย่างสำนักวัดสระเกศมีสอนอะไรบ้างในยุคต้นรัตนโกสินทร์  ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ เล่าให้ฟังต่อมาว่า  สำนักวัดสระเกศ สอนวรรณคดี สอนตำราพิชัยสงคราม สอนคำนวนจันทรคติสุริยคติ สอนโหราศาสตร์ สอนตำรายาซึ่งเป็นยอดของตำราที่รักษาโรคต่างๆ มากมาย อาทิ โรคมะเร็ง มีการบันทึกตำแหน่งของมะเร็ง ลักษณะอาการของมะเร็ง และวิธีรักษา ซึ่งสำนักมีภูมิปัญญาบรรพชนนี้เก็บรักษาไว้ แม้จะไม่ได้เผยแผ่ในยุคนี้แล้ว เพราะเป็นคนละยุคคนละสมัย...

What You Can Do About How to Start an Essay Beginning in the Next...

What You Can Do About How to Start an Essay Beginning in the Next Two Minutes Eating problems a first-class thesis...

The Appeal of Argument Essay Topics

The Appeal of Argument Essay Topics Moral argumentative essay topics certainly are a couple of the most straightforward to become carried...