LATEST ARTICLES

บ้านเป็นสถานศึกษาที่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

บ้านเป็นสถานศึกษาที่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

บ้านเป็นสถานศึกษาที่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม  โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป “จ่ายไปเยอะเลยปีนี้” เสียงแม่คนหนึ่งบ่นให้ฟัง หลังจากที่ส่งลูกๆ เข้าโรงเรียน  แต่ยังเดินเวียนแถวหน้าประตูเพื่อเดินดูร้านค้าที่ขายอยู่หน้าโรงเรียน  เหมือนกำลังประเมินอะไรบางอย่าง  การได้ทักทายและพูดคุยกับผู้ปกครองทำให้ทราบว่า แม้จะไม่ได้จ่ายค่าเทอม ชุดนักเรียนก็ได้ใหม่ หนังสือเรียนก็ไม่ต้องซื้อ  แต่ว่ารายจ่ายอย่างอื่นก็เหมือนจะเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าจะให้ลูกได้เรียนห้องพิเศษก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่ม และเด็กบางคนก็ต้องติวเรียนพิเศษเพื่อปรับเกรด หรือเรียนเสริมที่แม่จะต้องจ่ายเพิ่มบางอย่างเอง แม้ว่าทั้งหมดนั้น แม่จะยินดีจ่าย ขอแค่ให้ลูกได้เรียนอย่างเต็มที่มีความสุขกับการเรียน  นี่ยังไม่รวมค่าขนมรายวันที่แม่ต้องจ่าย ไม่ใช่แม่ทุกคนจะจ่ายให้ลูกได้ทั้งหมด บางครั้งคนที่จะต้องจ่ายก็ไม่ใช่พ่อแม่  อาจเป็นตายายที่จะต้องจ่ายให้หลาน ๓ คน  แม้แม่เด็กจะส่งมาให้บ้างแต่มันก็ดูบางเบาเหลือเกินถ้าเทียบกับสิ่งที่จะต้องจ่ายอันหนักหนา  เปิดเทอมใหม่เด็กๆ อาจตื่นเต้น  แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจตื่นกลัว  ถึงขั้นกังวลว่าจะหมุนทางไหนให้ผ่านช่วงนี้ไปได้  เมื่อต้องยิ่งหมุนเวลาที่จะให้ลูกๆ ก็น้อยลง  เด็กก็คิดไปว่าพ่อแม่ไม่สนใจ  บางทีก็ใช้อารมณ์ตามที่ตนเองคิดได้เมื่อปะทะกับอารมณ์เหนื่อยของพ่อแม่ จนบางครั้งกลายเป็นชนวนชวนทะเลาะ  เครียดเรื่องงานนอกบ้านอยู่แล้วก็ยังมาแบกรับภาวะขัดแย้งภายในครอบครัวอีก  ทำให้พ่อแม่บางคนใช้เหล้าระงับความเครียด  แรกๆ...
จากแสงแรกแห่งศรัทธา ฯ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  จากแสงแรกแห่งศรัทธา จุดตะเกียงไปข้างหน้า สู่แสงสว่างของสังคมไทย โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

จากแสงแรกแห่งศรัทธา จุดตะเกียงไปข้างหน้า สู่แสงสว่างของสังคมไทย โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้          การลงพื้นที่จาริกบุญ จารึกธรรมติดตามการทำงานของพระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ทำให้ผู้เขียนได้ประสบการณ์ มุมมองคิด มุมมองการทำงาน ถ้าหากเราไม่ได้ไปสัมผัส ไม่ได้ไปรับรู้เราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่า เพราะอะไรท่านถึงต้องคิดอย่างนั้น ลงมือทำอย่างนั้น แต่เมื่อได้ไปสัมผัสจึงทำให้เข้าใจได้แจ่มชัด พระอาจารย์ พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ท่านลงมือทำโดยไม่ได้ตั้งคำถามว่า ทำไมคนนั้นไม่ทำอย่างนั้น ทำไมคนนี้ไม่ทำอย่างนี้ ไม่มีใครช่วย ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสนับสนุน ท่านไม่ได้เสียเวลาไปกับการตั้งคำถาม จนลืมว่า เรามีหน้าที่อะไร ทุกอย่างไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับการลงมือทำ...

ศีลข้อ ๑ ไม่ทำร้ายกันแม้แต่ทาง “ความคิด” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

ศีลข้อ ๑ ไม่ทำร้ายกันแม้แต่ทาง “ความคิด” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย เรื่อง และ ภาพ ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่ก็มีความสำคัญมากที่สุดด้วยเช่นกัน  หากคู่สามีภรรยา หรือ พ่อแม่ไม่รักษาศีล อะไรจะเกิดขึ้น การทำร้ายจิตใจกันและกัน จะนำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันในที่สุด อย่าคิดว่า การพูดไม่ดีต่อกันเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะถ้าพูดไม่ดีต่อกันทุกวัน จะเป็นการสะสม นำไปสู่การกระทำที่ไม่ดี ระหว่างคู่สามีภรรยาเมื่อมีเรื่องบาดหมางทะเลาะกัน  ตบตีกันทำร้ายร่างกายกันเลือดไหลยางออก  สามีทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยการชกต่อยบ้าง การตบตีด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ  ทำให้ภรรยานั้นขาดซึ่งความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยกันอย่างระแวงว่าจะถูกตบตีชกต่อยตอนไหนบ้างก็ไม่รู้  บางครั้งก็ถึงขั้นทำร้ายร่างด้วยอาวุธให้เสียชีวิต สิ่งเหล่านี้ ไม่เพียงเป็นการสร้างวิบากกรรมอันรุนแรงในชาตินี้เท่านั้น แต่จะส่งผลไปถึงชาติหน้า ส่งผลไปถึงลูกหลานด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไม่ระวัง แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสีย มาดูที่สาเหตุของการพูดไม่ดีต่อกันซ้ำๆ...
มหัศจรรย์แห่งความไม่มี โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

มหัศจรรย์แห่งความไม่มี โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  มหัศจรรย์แห่งความไม่มี โดย  พระพิทยา ฐานิสสโร เมื่อเข้าเขตอุทยานป่าสวนหลวง (The royal forest park) อยู่ไม่ไกลจากที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา จากความร้อน วุ่นวาย จอแจ คับคั่งทั้งผู้คนและการจราจรในเขตเมืองประกอบกับสภาพอากาศในเดือนเมษายน เดินเพียงไม่ถึงสิบห้านาทีก็ได้สัมผัส ความร่มรื่น สงบ เย็นในป่าธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ยังคงมีต้นไม้ใหญ่มากมายและได้กลิ่นดอกจำปาป่าที่มีต้นขนาดสูงใหญ่มากโดยรอบป่า เป็นป่าใหญ่ใจกลางเมืองที่หาได้ยากมาก ๆ  แม้อาจมีตึกค่อยๆ สร้างสูงขึ้นตามไหล่เขา ใกล้เขตอุทยานมากขึ้น แต่ยังสามารถสัมผัสความสงบ ร่มรื่นได้เป็นอย่างดี วัดป่าเล็กๆ ตั้งอยู่ในอุทยานป่าสวนหลวงแห่งนี้ มีโบสถ์เล็กๆ ที่ใช้ทำสังฆกรรม รวมทั้งสวดปาฏิโมกข์ในทุกสองอาทิตย์  ทุกอย่างในวัดป่าแสนเรียบง่าย มีให้ใช้เท่าที่จำเป็นกับความเป็นพระ เรื่องเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแทบไม่มีเลย มีเฉพาะหลอดไฟแบบประหยัดจุดเล็กๆ...
"มือ" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ  เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

“มือ” โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ  เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

"มือ" โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ  เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ   ๏ มือหนึ่งซึ่งกล่อมเกลี้ยง       ดูแลเลี้ยงรักถนอม มือนี้ที่ไม่ยอม                     ให้ทุกข์ล้อมมากล้ำกลาย ๏ มือนี้ที่เคียงข้าง        ไม่อ้างว้างไม่หวั่นไหว วันคืนจะผ่านไป                 ยังมั่นใจไม่ทิ้งกัน ๏ มือที่ไม่เดินนำ         ไกลจนทำให้ไหวหวั่น ร้อยอื่นเป็นหมื่นพัน             ก็ไม่มั่นเท่ามือนี้ ๏ มือที่ไม่เดินตาม        ในห้วงยามใจป่นปี้ หันไปก็ยังมี                       อีกมือนี้คอยโอบอุ้ม ๏ มือที่ไม่ฉุดไป          ให้นึกถึงอดีตกลุ้ม ยามปัญหามารุม                 มีมือกุมให้อุ่นพอ ๏ มือที่จับที่มือ            คืออนาคตที่ก่อ มือที่ไม่ต้องรอ                    ไม่ต้องขอก็มีมา ๏...
วางใจเป็นกลาง (๕) รูปข้างนอกไม่มีอยู่ในความรู้นั้น โดย พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

วางใจเป็นกลาง (๕) รูปข้างนอกไม่มีอยู่ในความรู้นั้น โดย พระอาจารย์วิชัย  กัมมสุทโธ 

  วางใจเป็นกลาง   (๕) รูปข้างนอกไม่มีอยู่ในความรู้นั้น โดย พระอาจารย์วิชัย  กัมมสุทโธ    นั้นล่ะความหลง  หลงไม่รู้จริง  ไม่เห็นความจริงว่ามันไม่มี  มันไม่มีมันก็ว่างแล้วน่ะ  ว่างจากลิเวอร์พูลแล้ว  ว่างจากแมนเชสเตอร์แล้ว  นี่มันเห็นผิด  นั้นล่ะพอเห็นผิด  วิญญาณกับอุปาทานที่มันเห็นผิดก็ก่อเนื่องเป็นภพเป็นสายขึ้นไป  ไม่มีจักจบไม่มีจักสิ้น  เพราะฉะนั้น ให้วิจัยมันให้ดี  ลิเวอร์พูลไม่มีอยู่ในความคิดนะ  ไม่มีอยู่ในความรู้นะ  แต่พอรู้พอคิดขึ้นมามันสำคัญเลย มีลิเวอร์พูลมีแมนเชสเตอร์  มันก็เลยพูด ถ้าชอบก็พูดๆไปดีใจกับมัน  พอมันแพ้ก็เสียใจพูดไปกับมันเรื่องความเสียใจ  จิตก็เลยไม่เป็นกลาง  เกิดอคติลำเอียงอยู่ตลอด  เพราะอะไร  เพราะเห็นผิดไม่รู้ความจริงของมัน  ถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์มันแข่งกัน  มันก็แพ้ชนะตามเกมมันน่ะ  ทีมไหนพร้อมกว่ากันก็ชนะ  ใช่ไหม ยกตัวอย่าง  ถ้าแมนเชสเตอร์ตัวผู้เล่นนี่เหนือกว่าลิเวอร์พูลหมด  แต่วันนั้นลงสนามเกิดป่วยกัน  เป็นหวัดเป็นอะไรลงไม่เต็มร้อยก็อาจจะแพ้ลิเวอร์พูล ...
จากยอดดอยสู่ยอดธรรม” กับหน้าที่ส่งต่อความดีงาม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“จากยอดดอยสู่ยอดธรรม” กับหน้าที่ส่งต่อความดีงาม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “จากยอดดอยสู่ยอดธรรม” กับหน้าที่ส่งต่อความดีงาม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้    การลงพื้นที่จาริกบุญ จารึกธรรมติดตามการทำงานของพระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ผู้เขียนมีโอกาสได้พูดคุยกับพระอาจารย์ท่านถึงแนวทางในการดำเนินงานของอาศรมและอาศรมบริวารที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านต่างๆ  ถ้าจะกล่าวให้เห็นภาพที่ชัดก็อาศัยองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อนงาน คือ  ๑.ศาสนสถาน ที่อาศรมบ้านดอกแดง มีการสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ จำนวน ๑ หลัง กุฏิที่พักรับรองสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน จำนวน ๘ หลัง ศาลาหอฉัน/โรงครัว จำนวน ๑ หลัง ห้องออกอากาศสถานีวิทยุ เสียงธรรมปกาเกอะญอ ห้องน้ำ จำนวน ๑๒ ห้อง พร้อมทั้งถังซีเมนต์เก็บน้ำ และอาศรมที่เป็นอาศรมบริวารของอาศรมบ้านดอกแดงที่พระอาจารย์ท่านเข้าไปดูแล...
หัวใจ ๔.๐ จะมีความรักต้องฝึกหัดพัฒนาจิต โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

หัวใจ ๔.๐ จะมีความรักต้องฝึกหัดพัฒนาจิต โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

   หัวใจ ๔.๐ จะมีความรักต้องฝึกหัดพัฒนาจิต โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป  เรื่องราวของ “ความรัก” เป็นสิ่งที่เข้าใจยากและยากสุดเมื่อต้องทำใจในยามที่รักไม่เป็นดั่งใจหวัง  ผู้คนมากมายต้องเสียน้ำตาให้กับความรัก   แม้บางคนยังตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่า ทำไมถึงได้รักเขาได้ขนาดนั้น  เหตุผลมากมายที่เราใช้อธิบายว่ารักขนาดไหน  แต่พอจะทิ้งกันไปก็ให้เหตุผลมากพอๆ กัน   เพราะมันไม่ใช่เรื่องสมเหตุสมผลอะไร ความรักเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆ เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเท่านั้น ความรักเหมือนจะเป็นคำตอบของหัวใจ  แต่เมื่อผ่านไปแค่รักอาจจะยังไม่พอ  ความรู้สึกดีและวลีบอกรักแม้จะมีให้ไม่จืดจาง  แต่บางสิ่งบางอย่างก็สะกิดใจว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่มั่นคงถ้ายังไม่มีลูก  และเพื่อผูกมัดให้เขาอยู่คู่กับเราตลอดไป  ก็กลายเป็นว่ามีลูกเพื่อผูกมัด บางคู่อยู่กันอย่างสงบ แต่สักพักก็พบสิ่งผิดปกติไม่ได้คิดมาก่อน  อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าพลาดป้องกันไม่ดี  มีลูกน้อยขึ้นมา กลายเป็นว่า ลูกมีทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม  บางคู่ตื่นเต้นยินดีกับสิ่งที่บังเอิญมี แต่บางคู่ตื่นกลัวและกังวลกับคนที่กำลังจะเกิดมา คู่รักที่ยินดีที่มีลูก แม้ยังไม่พร้อมแต่ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เกิดมาเติมเต็มความรักของสองคน  ความพยายามเตรียมพร้อมเพื่อให้เขาเกิดมาพบเจอสิ่งที่ดีที่สุดก็เริ่มต้นขึ้น  ใส่ใจการกินการอยู่และอดออมมองอนาคตเป็นภาพรวมมากขึ้น  เพาะต่อไปเราไม่ใช่แค่คู่รักแล้ว แต่นี้กำลังจะเป็นครอบครัวแห่งรัก แต่คู่รักที่กังวลกับการมีลูก ...
หน้าที่อันอิสระ โดย พระครูใบฎีกาพิทยา ฐานิสสโร

หน้าที่อันอิสระภายใต้ข้อจำกัด โดย พระครูใบฎีกาพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก (หน้าธรรมวิจัย วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) บายไลน์ พระครูใบฎีกาพิทยา ฐานิสสโร   หน้าที่อันอิสระภายใต้ข้อจำกัด การได้มาศรีลังกาในครั้งนี้เพราะพระชาวศรีลังกาหนุ่มที่เพิ่งเป็นเจ้าอาวาสได้ ๒ ปีนิมนต์มาเยี่ยมเยียน หลังจากที่เคยเดินทางร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อ ๘ ปีที่แล้วตอนไปอินเดียครั้งแรก เมื่อมาถึงท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดูแลเป็นอย่างดี วัดท่านเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ที่ล้อมรอบด้วยบ้านญาติโยม จากการที่เป็นวัดใหม่และไม่ได้ทำการปลูกต้นไม้ล้อมรอบเช่นเดียวกับบ้านตามชานเมืองหรือชนบททั่วไปของศรีลังกาที่ปลูกต้นไม้ล้อมรอบเป็นรั้วแสดงอาณาเขต จึงมีเพียงรั้วลวดหนามที่แสดงให้รู้ถึงอาณาบริเวณวัด จากบ้านโยมจึงสามารถมองเห็นทั่วทั้งวัด และพระสามารถรับรู้กิจกรรมประจำวันของญาติโยมที่บ้านติดกับวัด นอกจากบ้านหลังไหนที่มีรั้วต้นไม้หนาทึบก็จะไม่สามารถมองเห็น อาจหาความเป็นส่วนตัวได้ยาก แต่ยังโชคดีที่ด้านหลังของวัดมีอุทยานแห่งชาติที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่มาก ยังพอเป็นที่ได้รับความสงบ ศรีลังกามีวัดบ้านอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้าน ชุมชน หรือในเมืองใหญ่ พระที่จำพรรษาที่วัดเหล่านี้ไม่ต้องบิณฑบาตแม้แต่วัดป่าอีกหลายๆ ที่ในประเทศนี้ก็ตาม ญาติโยมแถวละแวกนั้นหรือผู้มีจิตศรัทธาผลัดเปลี่ยนเวรกันมาถวายอาหารครบทั้ง เช้า เพล นับว่าเป็นการดีไม่น้อยที่ญาติโยมมีโอกาสมาพบพระ...
ดวงตาเห็นธรรม ที่ยโสธร โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

ดวงตาเห็นธรรม ที่ยโสธร โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

“เป็นหยังโครงการนี้ต้องออกไปหายามโยมนอกวัด?” พระช่างสงสัยประจำโครงการถามถึงเหตุผลที่ต้องออกไปเยี่ยมโยมในหมู่บ้าน “เพราะว่าเฮาบ่ได้บิณฑบาตเฉพาะในวัด” พระอีกรูปที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ตอบขึ้น “แล้วสิใช้หลักธรรมอีหยังในการไปยามโยมในบ้าน?” พระช่างสงสัยรูปเดิมถามอีก ถึงหลักธรรมสำหรับการไปเยี่ยมโยมครั้งนี้ “กะพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นั่นล่ะ” พระรูปเดิมที่ตอบคำถามที่แล้วอธิบาย “จักเป็นโตจั่งได๋ เมตตา ๆ เห็นแต่ว่ากันซื่อ บ่มีไผเคยเห็นจักเถื่อ” พระช่างสงสัยพึมพำถึงคำตอบที่ได้มา ว่าเมตตาไม่รู้ว่าเป็นยังไง มีแต่พูดกันเฉย ๆ ไม่เห็นมีใครเคยเห็นว่าจริง ๆ แล้วเมตตาหน้าตาเป็นอย่างไร “ไป ๆ ฟ้าวไป รถสิออกแล้ว” พระเจ้าของคำตอบจูงมือพระเจ้าของคำถามไปขึ้นรถก่อนที่รถจะออก ซึ่งหมายความว่าจะต้องอยู่กัน ๒ รูปเพื่อรับผิดชอบความสะอาดทั้งหมดของห้องประชุม เมื่อคณะสงฆ์โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)...