12.8 C
New York
Wednesday, February 21, 2018

MOST POPULAR

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

“คนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่าง เรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัว คือ ปัญญา ความคิด และความสามารถ ขอให้แปลงปัญญา ความคิด ความสามารถ ให้เป็นเกียรติ และความภูมิใจ นั่นคือ หนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตัวเอง แล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเอง ตราบเท่าที่เรายังมิอาจศรัทธาในตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้” พระราชกิจจาภรณ์  มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ...อีกครั้ง ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ทำให้ระลึกถึงมโนปณิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีที่ต้องการจะเป็นพระ กระทั่งวันนี้ผ่านไป ๔๗ ปี เกือบ...

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

“คนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่าง เรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัว คือ ปัญญา ความคิด และความสามารถ ขอให้แปลงปัญญา ความคิด ความสามารถ ให้เป็นเกียรติ และความภูมิใจ นั่นคือ หนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตัวเอง แล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเอง ตราบเท่าที่เรายังมิอาจศรัทธาในตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้” พระราชกิจจาภรณ์  มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ...อีกครั้ง ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ทำให้ระลึกถึงมโนปณิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีที่ต้องการจะเป็นพระ กระทั่งวันนี้ผ่านไป ๔๗ ปี เกือบ...

ร่มพุทธธรรม ทำเขาให้เป็นป่า ทำภูผาให้เป็นดอกไม้ โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

“อาจารย์ว่า... ถึงเวลาที่ต้นไม้ทรงคุณค่าอย่างพวกเราจะหยั่งรากลงดิน” คือประโยคเริ่มต้นการสนทนาจากพระเถระที่พวกเราใช้สรรพนามแทนว่า ‘อาจารย์เจ้าคุณ’ ผู้มีความเมตตาอย่างสูงและเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการอุปมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในทุกการสื่อสาร หลังจากนั้น คณะของพวกเราก็ได้เข้าฟังคำอธิบายจากอาจารย์เจ้าคุณ ท่านค่อย ๆ พูดอย่างใจเย็นตามบุคลิกของท่านว่า งานพระพุทธศาสนามีหลายด้าน งานการเผยแผ่ที่พวกเราทำอยู่นี้ถือเป็นอีกด้านหนึ่ง ขอชื่นชมที่พวกเราสร้างตนเองให้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า และเป็นความงามให้กับพระพุทธศาสนา เวลานี้พวกเราไปที่ไหน ที่นั่นก็งาม “งามด้วยอาจาระที่สืบทอดมาจากบูรพาจารย์ และงามด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเรานี่เป็นต้นไม้ประดับอย่างดี แต่ว่าจะไม่โต เพราะอยู่ในกระถางแบบนี้ ถึงเวลาก็ต้องไปประดับที่โน่นที่นี่ รากไม่ได้ลงดิน อาจารย์ว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะหยั่งรากลงดิน จะได้โตอย่างมั่นคง มิใช่มีแต่เป็นไม้ประดับ แต่ส่วนที่ไปสร้างความงามก็ไป...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

0FansLike
65,624FollowersFollow
16,375SubscribersSubscribe

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

สร้างพระนักเขียน “เขียนโลก ให้ถึงธรรม”

“ตั้งหลักให้ดี ไม่ว่าจะเขียนอะไร ให้มองเข้าไปในความรู้สึกของคน ว่าเขาต้องการอะไร เขาต้องการธรรมะ ธรรมะที่ไปเยียวยาความทุกข์ในใจเขา...” พระราชกิจจาภรณ์   สร้างพระนักเขียน “เขียนโลก ให้ถึงธรรม” จากคอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว  หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์             “การเขียนบทความธรรมะ จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาต่อไป  เมื่อมีพระรุ่นใหม่ที่เขียนหนังสือขึ้นมา เพราะรุ่นครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆ ร่วงโรยไป บางองค์บางรูปมรณภาพไปแล้ว...