12.8 C
New York
Wednesday, February 21, 2018

Advertising of Very affordable

Creating your own personal website, we often hurry be quick to begin his / her advance. The importance of the following procedure could...
องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ๒๖๐๐ พุทธชยันตี เฉลิมราชย์ ฉลอง ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช (พระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง)

การก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลผ่านศาสตร์พระราชา จากพระมหาชนก ถึง พระพลังแผ่นดิน โดย พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ

แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด "ข้าวน้ำซ้ามปลาอาหารปลอดภัยจากสารเคมีคือหัวใจของ Being Need ดังนั้น การทำ "โคกหนองนา ธนาคารน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ " จึงเป็นแนวทางที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เป็นการพัฒนาโดยไม่ทิ้งขยะ ไว้ในแผ่นดินแม่เลย คืนชีวิตให้แผ่นดิน กตัญญูกตเวทีต่อโลกนี้ ทางที่ดีที่สุดคือ หันกลับมาทำเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนั่นคือทางรอดของมวลมนุษยชาติ เป็นทางรอดและหมดหนี้ สู่ความเป็นอิสระภาพและความสุขอย่างแท้จริง... พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ พระสงฆ์นักพัฒนารางวัลพุทธชยันตีศรีสังคม การก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลผ่านศาสตร์พระราชา โดย พระอาจารย์สังคม...

The field of NHL Handbags

The video game of the exact Nationalized Baseball Domestic league is definitely kept in the exact field. In most cases, each team has half...

พระราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล

หากจะหยิบยกพระนามพระราชาพระองค์ใดสักองค์หนึ่ง ขึ้นมาเปรียบเทียบเรื่องความอ่อนโยนให้ชาวโลกได้รู้จักเป็นพระองค์ที่สอง เทียบเท่ากับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์นี้แล้ว ข้าพเจ้ายังไม่สามารถนึกถึงพระองค์ใดได้เลย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้ ทรงมีความอ่อนโยนในพระจริยวัตรคือ ความประพฤติ ท่วงท่าการวางพระองค์ ทั้งพระราชดำรัสที่อ่อนโยน ประกอบด้วยพระเมตตา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม ในทางพระราชอัธยาศัยก็ทรงให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างมากต่อราษฎรทุกคน ทรงมีความอ่อนโยนในทุกอย่างที่ทรงกระทำ และกับทุกคนที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช   หากจะหยิบยกพระนามพระราชาพระองค์ใดสักองค์หนึ่ง ขึ้นมาเปรียบเทียบเรื่องความอ่อนโยนให้ชาวโลกได้รู้จักเป็นพระองค์ที่สอง เทียบเท่ากับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์นี้แล้ว ข้าพเจ้ายังไม่สามารถนึกถึงพระองค์ใดได้เลย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้ ทรงมีความอ่อนโยนในพระจริยวัตรคือ ความประพฤติ...

Four Tips with regard to Business proprietors Prior to Reserving some sort of Office...

Making the actual decision to be able to lease driveway can quite often be most significant milestones of the person's life. It will...
พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง ประธานพระธรรมทูตอาสา จังหวัดสตูล

ทางถูกตัดขาด เจ้าคณะอำเภอมะนัง ลุยน้ำ ช่วย…

ภาพประวัติศาสตร์เจ้าคณะอำเภอมะนัง ด้วยความเป็นห่วงใย พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง ประธานพระธรรมทูตอาสา จังหวัดสตูล ตัดสินใจลุยน้ำ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้ง ไปถวายพระสงฆ์ ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำระฆังทอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดด้วยน้ำ เส้นทางเข้าออกรถไม่สามารถไปได้ ลุยน้ำอย่างเดียว ไฟฟ้าดับ
จาริกบ้านจารึกธรรม โดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง โดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

เรื่องเล่าของเณรน้อย มีความเพียรในการบวชถวายเป็นพระราชกุศล โดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก จากโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ของคณะสงฆ์วัดแจ้งสงขลา ร่วมกับโรงเรียนแจ้งวิทยาและเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปีในวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) ปีนี้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ จำนวน ๖๐ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย  พุทธังสะระณังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ...
พระราชกิจจาภรณ์

ความฝันในวัยเยาว์ (๓ )

  -สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ พระราชกิจจาภรณ์(เทอด ญาณวชิโร) - “หนังสือสุทธิ” ปัจจุบันยังใช้หนังสือสุทธิเล่มที่บวชเป็นสามเณร ตอนมาอยู่วัดสระเกศ เมื่ออายุครบบวชพระ ต้องเปลี่ยนหนังสือสุทธิตามการบวชพระ ก็เขียนเล่มใหม่มาให้หลวงพ่อสมเด็จลงนามพระอุปัชฌาย์ ท่านบอกว่า ไปเอาเล่มเดิมมา ไม่ต้องเปลี่ยน อาจารย์เดิมของเรา จะได้อยู่กับเราตลอดไป นึกถึงความกรุณาของหลวงพ่อสมเด็จ ท่านยิ่งใหญ่เหลือเกิน ท่านละเอียดลออ นึกถึงสิ่งละอันพันละน้อยให้หมด -“ครูบาอาจารย์เดิม” (ขวามือสุด) พระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)...

Several Tips intended for Businesses Ahead of Leasing the Office Space

Making the main decision towards lease driveway can frequently be most significant milestones of a person's living. It is for example experiencing a...
0FansLike
65,624FollowersFollow
16,375SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Featured

Most Popular

ไทย ๔.๐ ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังปัญญาของชุมชน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ประเทศไทย  4.0 เดินหน้า พระช่วยได้  ขอเพียงให้เรากลับบ้าน กลับมาหาตัวเราให้เจอ แล้วจะพบขุมพลังที่มั่นคงที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้  ด้วยรากฐานเกษตรกรรม เศรษฐกิจชุมชน เอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่เป็นตัวของตัวเอง  ประเทศไทย ๔.๐ ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เขียน  “ทุกปัญหาผ่านพ้นเมื่อชุมชนเกิดปัญญาสาธารณะ” เคยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนกับสาขาการจัดการชุมชนของราชภัฏแห่งหนึ่ง สรุปกันว่า ปัญญา คือ ทางออกของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ปัญญาคือแสงสว่างในโลก ที่ช่วยส่องทาง ให้กับคนทุกคนได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะสม และมีความสุข พัฒนาชีวิตตนเองได้เต็มศักยภาพ แต่ว่าปัญญา ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบ่มเพาะ สร้างมันขึ้นมาให้มีในตัวเอง พระมหาประสิทธิ์...

Campaign of Cost-effective

Latest reviews

อยู่ที่ใจพาให้สำเร็จเป้าหมาย โดย พระมหาณัฐ์ธชนพงศ์  คมฺภีรญาโณ

จากโครงการพระนักเขียน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากพระทั่งประเทศที่เข้าอบรม ๒๕ ท่าน ก่อเกิดเป็นบทความคุณภาพสร้างสรรค์ชีวิต ให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งในคอลัมน์  เขียนธรรมให้ถึงโลก...

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

“คนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่าง เรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัว คือ ปัญญา ความคิด และความสามารถ ขอให้แปลงปัญญา ความคิด ความสามารถ ให้เป็นเกียรติ และความภูมิใจ นั่นคือ หนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตัวเอง แล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเอง ตราบเท่าที่เรายังมิอาจศรัทธาในตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้” พระราชกิจจาภรณ์  มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ...อีกครั้ง ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ทำให้ระลึกถึงมโนปณิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีที่ต้องการจะเป็นพระ กระทั่งวันนี้ผ่านไป ๔๗ ปี เกือบ...

“สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

หลายคนเล่าให้ฟังว่าเวลาทุกข์เศร้า หรือกังวลใจก็มักจะสวดมนต์ ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น และเป็นเหตุให้สวดมนต์เป็นประจำ ทำให้เห็นคุณค่าของการสวดมนต์มากขึ้น ซึ่งความจริงแล้วเราชาวพุทธควรฝึกที่จะสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยุคใหม่ที่ห่างไกลจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ค่อยได้เข้าวัดฟังธรรม อยู่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้พาลูกสวดมนต์ ทำให้ไม่คุ้นเคยกับการสวดมนต์ ครั้นจะมาสวดทีก็เก้อเขิน ทำอย่างไรจึงจะมีพละ มีกำลังใจในการสวดมนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกวัน ก่อนนอนก็ยังดี .. “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เพราะการได้สวดมนต์ ทำให้มีโอกาสระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หรือกล่าวคำนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างน้อยๆ วันละครั้งหรือสองครั้ง เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ใจเรามีที่ยึดเหนี่ยว เมื่อเผชิญอารมณ์ต่างๆ มาตลอดทั้งวัน ก่อนจะนอนก็ปรับใจให้มีความสงบสยบความว้าวุ่นด้วยการสวดมนต์ก่อนเข้านอน...

More News