12.8 C
New York
Wednesday, February 21, 2018

Infinite Load Articles

มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ…อีกครั้ง

“คนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่าง เรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัว คือ ปัญญา ความคิด และความสามารถ ขอให้แปลงปัญญา ความคิด ความสามารถ ให้เป็นเกียรติ และความภูมิใจ นั่นคือ หนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตัวเอง แล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเอง ตราบเท่าที่เรายังมิอาจศรัทธาในตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้” พระราชกิจจาภรณ์  มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๘) การตัดสินใจ...อีกครั้ง ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ทำให้ระลึกถึงมโนปณิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีที่ต้องการจะเป็นพระ กระทั่งวันนี้ผ่านไป ๔๗ ปี เกือบ...

ร่มพุทธธรรม ทำเขาให้เป็นป่า ทำภูผาให้เป็นดอกไม้ โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

“อาจารย์ว่า... ถึงเวลาที่ต้นไม้ทรงคุณค่าอย่างพวกเราจะหยั่งรากลงดิน” คือประโยคเริ่มต้นการสนทนาจากพระเถระที่พวกเราใช้สรรพนามแทนว่า ‘อาจารย์เจ้าคุณ’ ผู้มีความเมตตาอย่างสูงและเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการอุปมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในทุกการสื่อสาร หลังจากนั้น คณะของพวกเราก็ได้เข้าฟังคำอธิบายจากอาจารย์เจ้าคุณ ท่านค่อย ๆ พูดอย่างใจเย็นตามบุคลิกของท่านว่า งานพระพุทธศาสนามีหลายด้าน งานการเผยแผ่ที่พวกเราทำอยู่นี้ถือเป็นอีกด้านหนึ่ง ขอชื่นชมที่พวกเราสร้างตนเองให้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า และเป็นความงามให้กับพระพุทธศาสนา เวลานี้พวกเราไปที่ไหน ที่นั่นก็งาม “งามด้วยอาจาระที่สืบทอดมาจากบูรพาจารย์ และงามด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเรานี่เป็นต้นไม้ประดับอย่างดี แต่ว่าจะไม่โต เพราะอยู่ในกระถางแบบนี้ ถึงเวลาก็ต้องไปประดับที่โน่นที่นี่ รากไม่ได้ลงดิน อาจารย์ว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะหยั่งรากลงดิน จะได้โตอย่างมั่นคง มิใช่มีแต่เป็นไม้ประดับ แต่ส่วนที่ไปสร้างความงามก็ไป...

มโนปณิธาน ของพระราชกิจจาภรณ์ (๑๗ ) ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์

วันแห่งความรักจะมาถึงในวันพรุ่ง จึงขอน้อมนำความรักจากครอบครัวของ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมกับสัจธรรมแห่งความทุกข์ จากความพลัดพราก เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้มโนปณิธานในการดำรงสมณเพศ ดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้ มโนปณิธานของพระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่๑๗ ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์ ดังที่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่า ที่จริง หลังจากบวช โยมที่บ้านก็เป็นห่วงว่า จะอยู่ไหวไหม ต่อไปจะอยู่อย่างไร ยิ่งโยมแม่ใหญ่ ยิ่งบ่นเป็นห่วงตลอด  “เมื่อตอนอาตมาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพ ก็คอยถามลูกถามหลานว่า กรุงเทพอยู่ทางไหน แล้วก็หันไปมองทางนั้นอยู่เสมอ คงเผื่อว่า หลานจะกลับมา... พระราชกิจจาภรณ์  “เสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่อาตมาใส่ก่อนบวชเณร โยมแม่ใหญ่เป็นคนเก็บไว้เอง พับวางไว้ในมุ้งข้างที่นอน ต้นมะม่วงข้างเถียงนาที่อาตมาปลูกก่อนบวช...

นาคารชุน กับ ลามะน้อย แห่งภูฏาน

  เมื่อสัปดาห์ก่อน ท่านผู้อ่านคงได้ข่าวแทบทุกสื่อเกี่ยวกับ ลามะองค์น้อยทรงระลึกชาติได้ ทรงจำได้ว่า เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อ ๘๒๔ ปีก่อน และทรงจำสถานที่ต่างๆ ได้แม่นยำ แม้แต่ห้องเรียนของพระองค์เอง พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับ ลามะน้อยแห่งภูฏาน ภาพจากวัดสระเกศพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เล่าว่า รินโปเช องค์ลามะน้อย เจ้าชายพระองค์นี้ เป็นพระโอรสของเจ้าหญิง...

มโนปณิธาน ของ พระราชกิจจาภรณ์ ตอน ๑๖ พลังใจจากหลวงปู่ คณะ ๕ แห่งวัดสระเกศ

  จากการบวชตั้งแต่เล็กๆ อาศัยอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ครูบาอาจารย์ของท่านเป็นรูปแรก ซึ่งทำให้ท่านแตกฉานในบาลีในเวลาต่อมา สู่การเป็นเณรน้อยอุปัฏฐากพระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร ครูบาอาจารย์ของท่านรูปที่สองในป่าใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งสู่สำนักวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดเริ่มต้นของมโนปณิธานอันแรงกล้าในวันนี้ของ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเงียบๆ อย่างไม่วันเหน็ดเหนื่อย...อะไรคือพลังใจของท่าน มโนปณิธาน กลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อเรื่องราวที่พักไว้เมื่อหลายเดือนก่อน .... (๑๖ )  พลังใจจากหลวงปู่...

อุดมศึกษาพัฒนาจิต โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

การเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นเป้าหมายของหลายคนที่ปรารถนา พ่อแม่ก็มุ่งหวังจะให้ลูกๆ ได้เรียนจนถึงระดับนี้เพราะอยากเห็นใบปริญญา  ด้วยความเชื่อว่าวันข้างหน้าของลูกจะดีขึ้นหากมีใบปริญญา  แม้จะต้องขายนาขายควายสักเท่าไหร่ก็พร้อมทุ่มเทให้  แต่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้ว กลับพบว่า บัณฑิตหลายคนไม่สามารถหางานทำได้  แม้จะมีใบปริญญาแต่ว่าทักษะความรู้ไม่ตรงตามบริษัทต้องการ  สอบเข้าราชการก็ตำแหน่งน้อยและคอยนาน  จะทำงานอื่นรอก็ไม่ตรงวุฒิ  และบางทีก็ไม่สมดีกรีบัณฑิตจบใหม่ อุดมศึกษาพัฒนาจิต เขียนโดย  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป   ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ประสบปัญหาแบบนี้  ได้มีโอกาสได้สนทนากับคนอินเดียที่เข้ามาทำงานในไทย ที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมาแล้วแทบทุกอย่าง  ทั้งขายผ้า เป็นยาม ขายโรตี ขายนาฬิกา แว่นตา และปล่อยเงินกู้  เป็นเวลากว่า...

Block title

- Advertisement -

MOST POPULAR

Editor Talks