16.6 C
New York
Sunday, May 27, 2018
Home Lucky that we have monk Traveling Inward

Traveling Inward

ท่องข้างในกาย_จิต

ปณิธานมหาบุรุษ บนเส้นทางแห่งปัญญา ถึงพระวิทยากรกระบวนธรรมทั่วประเทศ

และแล้ว คณะพระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๐ รูป ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล จัดโดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ระหว่างวันที่ ๗ –๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทึ่คณะพระวิทยากรได้เรียนรู้ปฏิปทาของมหาบุรุษของโลก คงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ หากเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำหน้าที่เป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าในการสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านหน้าที่ของพระธรรมทูตทุกรูปแบบ เพื่อทำจิตของตนให้พ้นทุกข์และเกื้อกูลผู้คนให้มีโอกาสรับรสแห่งพระธรรม ตราบที่ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนายังมีการสืบทอดโดยพระสงฆ์ เพื่อยังให้พระรัตนตรัยบริบูรณ์เป็นที่พึ่งของผู้ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏต่อไป ปณิธานมหาบุรุษ...

“การเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่เรื่องง่าย” อุดมการณ์แห่งพระธรรมทูต จากหลวงพ่อสมเด็จฯ วัดสระเกศ

"การไปเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเที่ยว แต่เป็นเรื่องของการไปปฏิบัติหน้าที่ นำพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปมอบให้แก่คนทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่เป็นบ้านของเรา " สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กล่าวไว้ในหนังสือ เย็นหิมะในรอยธรรม  เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่...

ทำลมหายใจให้เป็นบุญ กับพระธรรมทูตอาสา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีพระมาเยี่ยม แถมยังนำนมมาให้ยายด้วย พอยายรู้ว่าไม่ใช่พระในพื้นที่ก็ยิ่งดีใจ บอกว่า ไม่ต้องมาก็ได้ ไม่กลัวบ้างหรือมาในพื้นที่ มันยิ่งทำให้ผมมีความประทับใจในตัวยาย แทนที่ยายจะห่วงตัวเอง ยายกลับห่วงการเดินทางของเรา  " พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท  เล่าถึงความประทับใจในการลงชุมชน ไปพบคุณยายท่านหนึ่งอายุ ๙๐ กว่า ที่บ้านปลักบ่อ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ฟัง ...ติดตาม ความงดงามของลมหายใจที่มีไว้เพื่ออผู้อื่นได้ ใน ทำลมหายใจให้เป็นบุญ กับพระธรรมทูตอาสา  โดย พระมหาอภิชาติ...

อยู่ที่ใจพาให้สำเร็จเป้าหมาย โดย พระมหาณัฐ์ธชนพงศ์  คมฺภีรญาโณ

จากโครงการพระนักเขียน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากพระทั่งประเทศที่เข้าอบรม ๒๕ ท่าน ก่อเกิดเป็นบทความคุณภาพสร้างสรรค์ชีวิต ให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งในคอลัมน์  เขียนธรรมให้ถึงโลก...

ลอยกระทงอย่างชาวพุทธ เรียบเรียงโดย สมจิตรา สุริเย

"ขอให้แสงสว่างอันนี้ ที่เรากระทำให้ปรากฎแก่สายตานี้ จงมีความหมายเป็นแสงสว่างที่จะกำจัดความมืดในทางจิตวิญญาณของทุกๆ คนเถิด ก็จะเป็นการลอยประทีปที่มีความหมายสูงสุด ตามวิธีกาารของพุทธบริษัทเป็นแน่นอน " จากส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง ลอยกระทง อย่างชาวพุทธ เรียบเรียงโดย สมจิตรา สุริเย บรรณาธิการร่วม วารสาร ธรรมมาตา   ปีที่ ๑๑ เล่มที่ ๒ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐   วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ...

ความเป็นพุทธไร้เชื้อชาติ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

"ชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จัก เข้าใจพุทธศาสนาว่าเป็นหลักปรัชญาแห่งการดำเนินชีวิต เปี่ยมไปด้วยความเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนกันและกัน ใจกว้าง รักสันติ สามารถสัมผัสแตะต้องได้จริง มีความเป็นเหตุเป็นผลและเน้นการฝึกสติ เจริญสมาธิ จนเกิดปัญญาแห่งการปล่อยวาง" พระพิทยา ฐานิสสโร   "ความเป็นพุทธไร้เชื้อชาติ " พระพิทยา ฐานิสสโร เขียน  ขณะเดินขึ้นบนยอดเขา Camel’s Hump รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ... ระหว่างทางพบชายอเมริกันกำลังยืนหยุดรอให้พระเดินผ่านขึ้นไปก่อนพร้อมพนมมือไหว้ กล่าวทักทายและพูดขึ้นว่า ผมโชคดีมากที่ได้เข้าพึ่งในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุข รอยยิ้มที่สงบเย็น เราจึงมีโอกาสได้พูดคุยกันเล็กน้อย...

เรื่องเล่าของพ่อ โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

เป็นเรื่องเล่าของลูก ที่เล่าเรื่องพ่อ ในวันพ่อที่รักของลูกๆ  อ่านแล้ว บางที น้ำใสๆ ก็ไหลออกมาจากดวงตา ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย สำหรับข้อเขียนที่กลั่นออกมาจากใจของ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เรื่องเล่าของพ่อ (๑) ผมได้รับโทรศัพท์จากพ่อ บอกว่าให้กลับบ้านในวันพ่อ ซึ่งพ่อผมโทรมาแบบนี้ทุกปี เพราะมันเหมือนกับประเพณีอย่างหนึ่งในครอบครัวที่ทุกคนต้องไปรวมตัวกันในฐานะลูกที่ดีคนหนึ่ง ผมก็ไม่ควรปฏิเสธ มันคงเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะได้เจอพี่ ๆ น้อง ๆ จะว่าไปมีคนอีกหนึ่งที่ผมจะได้เจอ ไม่ได้เจอกันนานแล้วสินะ ลูกชายคนเก่งของผม (๒) ทันทีที่ผมมาถึงบ้านของพ่อโดยการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ที่มีลูกชายของผมขับมาส่ง บรรยากาศที่บ้านพ่อของผมวุ่นวายเหมือนเช่นดั่งทุกๆ ปี เสียงบรรดาพี่น้องรวมทั้งสะใภ้และเขยของบ้านหลังนี้กำลังตระเตรียมอาหารสำหรับมื้อเที่ยงดังจอแจเหมือนอยู่ในตลาดสด เป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่ง...

น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม

"ชุมชนของเรามีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาช้านาน เวลาชาวพุทธมีกิจกรรมอะไร  พี่น้องมุสลิมก็มาช่วยเหลือ  เวลาพี่น้องมุสลิมมีอะไร พี่น้องชาวพุทธก็จะมาช่วยเหลือ เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชุมชนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน” พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม จากคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ สำนักสงฆ์ราชญาณเวที อ.เทพา จ.สงขลา ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเล็กๆ ของสังคมพหุวัฒนธรรมมาช้านาน  ด้วยอาศัยความเข้าใจ และความสามัคคีของทุกคนในชุมชน เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา พร้อมทั้งชาวบ้านที่เป็นชาวไทยพุทธ...

การให้อภัย  แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องโดย พระมหาสรายุทธ โรจนญาโณ

ในความวุ่นวายรอบด้าน  หากเราทุกคนให้ความสำคัญกับการให้  จะเป็นการเริ่มแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพราะขึ้นชื่อว่าการให้นั้น  ไม่เพียงผู้รับรู้สึกดีแล้ว  ผู้ให้ก็ได้รับความสุขเช่นเดียวกัน  เป็นความสุขใจ ความอิ่มเอิบที่พรั่งพรูครุกกรุ่นในจิตใจ ของทั้งสองฝ่าย อันจะนำความสงบสุขมาสู่สังคม พระมหาสรายุทธ โรจนญาโณ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความทั่วไป " สำหรับพระภิกษุ ณ ศาลาสุวรรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม...

เปิดใจหลวงพ่อสุเมโธ เหตุใด…ดอกบัวจึงบานสะพรั่งในตะวันตก  

เปิดใจ...หลวงพ่อสุเมโธ เหตุใด...ดอกบัวจึงบานสะพรั่งในตะวันตก  รำลึกวันวาน เบื้องหลัง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้เมตตาให้พระราชสุเมธาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ในต่างประเทศ  "๒๕๐๙ ปีแรกที่ได้มาเมืองไทยได้พบ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ขณะที่ท่านกำลังจะไปเวียงจันทร์  ตอนนั้นอาตมายังเป็นฆราวาสอยู่  เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ แต่ก็มีความตั้งใจจะบวชเป็นพระแล้ว นั่งรถไปหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ก็รับเรื่องที่จะบวชให้เข้าพรรษาปีนั้น ก็เลยได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเนินตะนาว จ.หนองคาย ปีหนึ่ง ปีต่อมา ๒๕๑๐  ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ