12.8 C
New York
Wednesday, February 21, 2018
Home Lucky that we have monk

Lucky that we have monk

โชคดีที่มีพระ

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

ปัจจุบัน โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

  คุณกำลังอ่านบรรทัดนี้ นั่นคือปัจจุบันของคุณ คุณอยากจะอ่านบรรทัดต่อไปซึ่งคืออนาคต ไม่ว่าโดยที่รู้ตัวหรือไม่ สองบรรทัดก่อน ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว รวมถึงความอยากอ่านบรรทัดต่อไปในอนาคตที่ตอนนี้เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ใช่บรรทัดต่อไปที่คุณอยากจะอ่าน เพราะนั่นคืออนาคต งงไหม ถ้างง ลองหายใจเข้า-ออกลึก ๆ ปัจจุบัน โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ   เมื่อสักครู่ คุณหายใจได้ลึกแค่ไหน แต่ช่างเถอะ นั่นก็เป็นอดีต คุณกำลังตั้งใจว่าจะสังเกตว่าตัวเองหายใจได้ลึกแค่ไหน นั่นก็คืออนาคต เห็นไหมว่า ปัจจุบันนี่สั้นจริงๆ อยู่กับเราแป๊บเดียวก็หายไปเสียแล้ว ใช่ มันมีเส้นกั้นที่บางมาก ระหว่าง อดีต ปัจจุบัน อนาคต แค่เราเผลอแป๊บเดียว มันก็เป็นอดีต คิดแป๊บเดียว มันก็เป็นอนาคต มันเลยทำให้คำว่า "อยู่กับปัจจุบัน" เป็นคำสั้น...

ปณิธานมหาบุรุษ บนเส้นทางแห่งปัญญา ถึงพระวิทยากรกระบวนธรรมทั่วประเทศ

และแล้ว คณะพระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๐ รูป ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล จัดโดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ระหว่างวันที่ ๗ –๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทึ่คณะพระวิทยากรได้เรียนรู้ปฏิปทาของมหาบุรุษของโลก คงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ หากเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำหน้าที่เป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าในการสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านหน้าที่ของพระธรรมทูตทุกรูปแบบ เพื่อทำจิตของตนให้พ้นทุกข์และเกื้อกูลผู้คนให้มีโอกาสรับรสแห่งพระธรรม ตราบที่ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนายังมีการสืบทอดโดยพระสงฆ์ เพื่อยังให้พระรัตนตรัยบริบูรณ์เป็นที่พึ่งของผู้ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏต่อไป ปณิธานมหาบุรุษ...

“การเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่เรื่องง่าย” อุดมการณ์แห่งพระธรรมทูต จากหลวงพ่อสมเด็จฯ วัดสระเกศ

"การไปเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเที่ยว แต่เป็นเรื่องของการไปปฏิบัติหน้าที่ นำพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปมอบให้แก่คนทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่เป็นบ้านของเรา " สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กล่าวไว้ในหนังสือ เย็นหิมะในรอยธรรม  เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่...

ทำลมหายใจให้เป็นบุญ กับพระธรรมทูตอาสา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีพระมาเยี่ยม แถมยังนำนมมาให้ยายด้วย พอยายรู้ว่าไม่ใช่พระในพื้นที่ก็ยิ่งดีใจ บอกว่า ไม่ต้องมาก็ได้ ไม่กลัวบ้างหรือมาในพื้นที่ มันยิ่งทำให้ผมมีความประทับใจในตัวยาย แทนที่ยายจะห่วงตัวเอง ยายกลับห่วงการเดินทางของเรา  " พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท  เล่าถึงความประทับใจในการลงชุมชน ไปพบคุณยายท่านหนึ่งอายุ ๙๐ กว่า ที่บ้านปลักบ่อ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ฟัง ...ติดตาม ความงดงามของลมหายใจที่มีไว้เพื่ออผู้อื่นได้ ใน ทำลมหายใจให้เป็นบุญ กับพระธรรมทูตอาสา  โดย พระมหาอภิชาติ...

มหัศจรรย์แห่งการมีชีวิต โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

ในวันที่สูญเสียเหมือนถูกมือที่เคยจับกันไว้ ปล่อยมือไป  มือที่หยิบยื่นให้ด้วยไมตรีจึงเป็นอะไรที่สำคัญ ให้ได้เดินต่อไป แม้ว่าจะสูญเสียแค่ไหนแต่ก็จะไม่เสียศูนย์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ มหัศจรรย์ของชีวิตคือมีรอยยิ้มที่เห็นความมหัศจรรย์ในชีวิตทุกวัน และมหัศจรรย์กว่านั้นคือที่ได้มอบความมหัศจรรย์แห่งรอยยิ้มนั้นให้กับผู้อื่น มหัศจรรย์แห่งการมีชีวิต โดย  พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ   “พระครับ ถ่ายรูปให้หน่อยครับ” เด็กฟันห่าง ตาเล็กคนหนึ่งที่พร้อมกับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันพูดขึ้นหลังจากวิ่งมาจับชายจีวร “เวลาถ่ายรูปต้องเอาหัวมาชนกันนะ” เด็กน้อยบอก  “ทำไมต้องเอาหัวมาชนกัน” อาตมาถาม  “ก็จะได้รวมหัวไง เอาหัวมารวมกัน” เด็กน้อยตอบพร้อมกับหัวเราะในคำตอบของตัวเอง พอคนหนึ่งเริ่ม เด็กทั้งกลุ่มก็หัวเราะตาม “ไปบวชกับพระไหม?” อาตมาชวนหลังจากถ่ายรูปเสร็จ “ถ้าบวชแล้วต้องเอาขนมมาแบ่งเด็กไหมครับ” เด็กน้อยถามด้วยแววตาสงสัย “แล้วเราแบ่งขนมให้เพื่อนกินไหม” “ก็แบ่งครับ เป็นเพื่อนกันก็ต้องแบ่ง” “ฉะนั้น เรากับพระมีอะไรที่เหมือนกัน?” “ก็...เป็นเพื่อนกันครับ” เด็กน้อยตอบพร้อมหัวเราะอีกครั้ง นี่คือเป็นความธรรมดา เป็นความงดงามของความเป็นเด็ก...

ต่างถิ่น ต่างนิกาย แต่หัวใจเดียวกัน. โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

"บัดนี้ ภารธุระพระศาสนา วางอยู่บนบ่าทั้งสองของท่านทั้งหลายแล้ว จงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้มีอายุยืนยาวต่อไป ตราบชั่วชีวิตของท่านทั้งหลาย จงสั่งสอนศิษย์ของท่าน ให้รักษาพระพุทธศาสนา ให้มีอายุยืนยาวต่อไป ตราบชั่วชีวิตของพวกเขา จงสั่งสอนศิษย์ของศิษย์ของพวกเขา ให้รักษาพระพุทธศาสนา ให้มีอายุยืนยาวต่อไป ตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิตฯ” โอวาทที่ปรากฏในปกหลังของคัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม โดย พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กล่าวไว้ก่อนเดินทางไปประเทศจีน พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เล่าเรื่อง รักครั้งนี้ เกิดขึ้นที่จีน จาก คอลัมน์...
ภาพประกอบโดย หมอนไม้

อยู่ที่ใจพาให้สำเร็จเป้าหมาย โดย พระมหาณัฐ์ธชนพงศ์  คมฺภีรญาโณ

จากโครงการพระนักเขียน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากพระทั่งประเทศที่เข้าอบรม ๒๕ ท่าน ก่อเกิดเป็นบทความคุณภาพสร้างสรรค์ชีวิต ให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งในคอลัมน์  เขียนธรรมให้ถึงโลก...

ในนามของความกตัญญู โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

 หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ได้สะพายบาตรของพระพุทธเจ้าไปยังพระมูลคันธกุฎีที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ในเมืองต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู เหมือนตอนที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ ๑) มิให้ผู้ใดมาตำหนิติเตียนได้ว่าหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดดูแลเอาใจใส่พระมูลคันธกุฎี  ๒) เพื่อสานต่อความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง ในนามของความกตัญญู โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  พุทธประวัติตอนหนึ่งที่อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ เล่าให้ฟังในวันเปิดโครงการจิตอาสา  “เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ของกลุ่มคนไทยชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อาจารย์เจ้าคุณเล่าด้วยน้ำเสียงและแววตาเดียวกันกับเมื่อครั้งเล่าเรื่องย่ามที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์...
photo by Manasikul

อุโบสถศีล วันพ่อ 

ทุกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ชาวไทยทั้งแผ่นดิน ยังคงระลึกถึงพ่อหลวงในดวงใจอยู่เสมอ ไม่เสื่อมคลาย  สิ่งที่เราสามารถกระทำความดีถวายพระองค์ให้ยิ่งขึ้นมีมากมาย การรักษาอุโบสถศีล  หรือ ปฏิบัติศีล ๘ ตามรอยพระมหาชนก  ก็ถือว่า เป็นการตามรอยพระองค์ท่านอีกอย่างหนึ่ง ที่ฉันตั้งใจอธิษฐานจิต ปฏิบัติบูชาถวายพระองค์ท่าน และส่งกุศลให้กับคุณแม่ที่เพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ โดยระลึกถึงพระมหาชนกเป็นตัวอย่าง เมื่อครั้งพระองค์เดินเรือสำเภาไปกับพวกพ่อค้า เรือได้แล่นฝ่าคลื่นลม และถูกพายุโหมกระหน่ำ จนในที่สุดเรืออับปางลง ผู้คนพลัดหาย...
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) Photo from Suan Mokkh Bangkok

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ แรงบันดาลใจในวันนี้ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หรือ หลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดขลประทานรังสฤษฏ์ ซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปที่ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมากมาย เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ติดตาม พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เล่าเรื่อง หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ แรงบันดาลใจในวันนี้ ผู้เขียนถือว่าท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มพระสงฆ์ที่บุกเบิกแนวทางการเผยแผ่เชิงรุก และมีรูปแบบเข้าถึงประชาชนเข้ากับยุคสมัยได้อย่างยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนสนใจในตัวท่านกลับมาจากสมัยเป็นสามเณรได้อ่านหนังสือของ กรุณา กุศลาสัย เรื่อง ชีวิตที่เลือกไม่ได้ มีบางฉากตอนพูดถึง หลวงพี่เงื่อม อินฺทปญฺโญ...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ