ศีลข้อที่ ๓ ว่าด้วยการห้ามหรือการงดเว้นจากประพฤติผิดลูกเมียของผู้อื่น  การประพฤตินอกใจสามีภรรยาตนเอง  การมีชู้  การแอบไปมีกิ๊กคบชู้สู่สาว  การล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือผู้เยาวชน  ไม่ฝ่ายชายจะแอบไปมีชู้กับหญิงอื่น  หรือ ฝ่ายหญิงคบชู้เป็นกิ๊กกับชายอื่น  เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกกัน

ลูกกลายเป็นเด็กกำพร้า  พ่อแม่ทอดทิ้งเด็กไม่มีเวลาว่างที่จะอบรมลูกของตนเอง ปล่อยให้อยู่กับคอมพิวเตอร์  แทบแลต หรือสื่อออนไลน์ ก็จะเป็นวัฎจักรจากลูกก็ไปสู่หลานหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ

เรื่องการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ จากข่าวตามรายวันที่สามีภรรยามีชู้  หลายใจนอกใจกัน  เช่น เรื่อง “หนุ่มเจ้าชู้ยิงเมียดับคาบ้าน เมียบอกไม่ง้อจะไปหาผัวใหม่”

สาเหตุมาจากสามีเป็นคนเจ้าชู้และภรรยาหลายคนวันเกิดเหตุได้กลับเข้าไปที่บ้านพักและเจอผู้ตายพูดจาต่อว่าอย่างรุนแรงโดยผู้ตายพูดว่า “มึงไปเลย กูจะเอาผัวใหม่เข้ามาอยู่กูไม่ง้อมึงแล้ว” ก่อนจะนำเสื้อผ้าและของใช้ตนมาโยนทิ้งไว้ที่นอกห้อง ด้วยความโมโห จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนเสียชีวิต  ซึ่งสามียอมรับว่าวันเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไปด้วย  จึงทำให้ใจร้อนและอยากขอโทษญาติของภรรยาที่ตนได้ทำเรื่องเลวร้ายลงไป

ในทางพระพุทธศาสนามีเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินองค์ของศีลข้อที่ ๓  ว่าประพฤติผิดศีล มีอยู่ ๔  ขั้นตอน  คือ (๑) วัตถุอันไม่ควรล่วง หมายถึงหญิงชายที่วัตถุต้องห้ามโดยมีพ่อแม่ปกครองดูแลอยู่หรือเจ้าของดูแลอยู่  (๒) มีจิตคิดจะเสพในหญิงหรือชายที่ต้องห้าม (๓) ทำความพยายามที่จะเสพ  และ(๔) ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน หมายถึง  การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างชายหญิง

จากกรณีเรื่อง “หนุ่มเจ้าชู้ยิงเมียดับคาบ้าน เมียบอกไม่ง้อจะไปหาผัวใหม่”  มีเกณฑ์พิจารณาตัดสินองค์ของศีลข้อที่ ๓ ว่ากระทำผิดศีลข้อนี้จริงไหม  มีอยู่  ๔  ขั้นตอน  ดังนี้

องค์ของศีลลำดับที่  ๑  ว่าวัตถุอันไม่ควรล่วง  หมายถึง  หญิงชายที่เป็นวัตถุต้องห้าม โดยมีพ่อแม่ปกครองดูแลอยู่หรือมีเจ้าดูแลอยู่  ?

: สามีนี้ได้ไปคบชู้กับหญิงคนอื่นที่มีผู้ที่ปกครองอยู่ และตนเองได้แต่งงานกันแล้ว   มีประพฤตินอกใจภรรยาแบ่งปันใจไปให้หญิงคนอื่นอยู่ร่วมกันเหมือนสามีภรรยาคนที่สอง  ฝ่ายภรรยาไม่ได้เต็มใจเลย  สามีได้ล่วงละเมิดวัตถุหญิงที่ไม่ควรล่วง หมายถึง เป็นชู้กับหญิงอื่นนอกจากภรรยาตน

องค์ของศีลลำดับที่  ๒  ว่า มีจิตคิดจะเสพในหญิงหรือชายที่ต้องห้าม ?

: สามีมีจิตคิดจะเสพในหญิงคนอื่น  จึงคิดปิดบังภรรยาตน ด้วยการออกไปหาภรรยาน้อยไม่ให้เมียหลวงรู้เรื่อง  สามีมีความพยายามคิด มีความโลภต้องการทางเพศจะเสพกับหญิงอื่นจริง    จึงได้คิดนอกใจภรรยาตน แบ่งปันใจให้กับหญิงคนอื่นที่เป็นวัตถุต้องห้าม

องค์ของศีลลำดับที่ ๓ ว่าทำความพยายามที่จะเสพ ?

: เมื่อสามีมีความคิดที่จะเสพกับหญิงอื่นแล้วได้มีความพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลอกล่อให้หญิงมาหลงเชื่อหรือหลงรักในตนเอง และได้เขามาครอบครองเป็นเมียน้อยในที่สุด เนื้อหาของข่าวตอนหนึ่งว่า  “สามีได้แอบไปคบชู้ไปหาเมียน้อยจริงถึงที่ห้องพักหลังจากก่อเหตุแล้ว”   ด้วยเหตุนี่สามีจึงได้มีความพยายามที่จะเสพจริง

องค์ของศีลลำดับที่ ๔  ว่า ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน หมายถึง  การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างชายหญิง ?

: สามีได้คิดพยายามจะเสพกับหญิงอื่นหาอุบายวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กัน จากข่าวข้างบนนี้ว่า “สามีเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคน”   แสดงให้เห็นว่า สามีคนนี้ได้มีการกระทำล่วงเกินทางเพศตรงข้ามด้วยการมีเพศสัมพันธ์กัน เพราะมีภรรยาหลายคนมาสนองความต้องการของตนเอง

จากการพิจารณาจากข่าวข้างบนนี้แล้ว  ฝ่ายชายได้ประพฤติผิดศีลข้อ ๓ เนื่องจากมีภรรยาหลายคนจนทำให้เมียหลวงโกรธโมโหพูดประชดสามีตน    จึงเป็นเหตุให้สามีบันดาลโทสะแล้วใช้อาวุธปืนยิงเมียหลวงเสียชีวิต และตนเองยอมสารภาพว่าก่อนจะก่อเหตุนั้น  ตนได้ประพฤติผิดศีลข้อที่ ๕  ด้วยการเสพยามาก่อนหน้านี่ด้วย

การรักษาศีลข้อที่  ๓   เป็นประโยชน์กับครอบครัวตนและผู้อื่น

๑. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยากัน  คือ สามีไม่ประพฤตินอกใจภรรยา  มอบความรักที่ตนมีอยู่ให้กับคู่ครองใจเพียงผู้เดียว  การซื่อสัตย์ต่อภรรยาตน  การจริงใจต่อภรรยาตน  เรียกว่า  สทารสันโดษ ส่วนภรรยามีซื่อสัตย์ต่อสามีตน ไม่ประพฤตินอกใจสามี  ไม่มีการคบชู้สู่สาว  มีกิ๊ก  การมอบความรักให้กับสามีของตนเพียงผู้เดียว  เรียกว่า  ปติวัตร

๒. การสร้างความสัมพันธ์พ่อแม่และลูก  คือ พ่อแม่ เมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาในครอบครัวของตนแล้วต้องมีความรับผิดชอบ  อุปการะเลี้ยงดูให้เขาเจริญเติบโตมีความรู้สติปัญญา มีคุณธรรมศีลธรรม ด้วยการอบรมบ่มเพาะจากพ่อแม่ ลูกก็มีพลังแห่งความรักความอบอุ่นใจ ไม่หว้าเหว่ไม่โดดเดี่ยวดาย  มีเกราะป้องกันคุ้มกันภัยอันตรายต่าง ๆ จากบุคคลข้างอื่น  และการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาระหว่างพ่อแม่และลูก  ในที่สุดบ้านก็กลับกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบ

๓. การสร้างคุณธรรมให้กับครอบครัว คือ  ความไม่ประพฤติใจกัน  สามีภรรยามีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน   สามีเอาใจภรรยามาใส่ใจสามี   ภรรยาเอาใจสามีมาใส่ใจภรรยา  พ่อแม่เอาใจลูกมาใส่ใจพ่อแม่  ลูกเอาใจพ่อแม่มาใส่ใจลูก  ความเอาใจใส่ใจต่อกันและกัน ก็เป็นความรักความอบอุ่นใจ ความพร้อมหน้าหน้าพร้อมก็มีความสุข  สุขคุณธรรมของบุคคลในครอบครัวนั่นเอง

๔. การสร้างไมตรีจิตต่อเครือญาติที่มั่นคง  คือ  หนุ่มสาวก่อนจะมาแต่งงานกันเป็นครอบครัวก็อยู่อาศัยครอบครัวของพ่อแม่ตน  ซึ่งมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไป  ทั้งฐานะ ตำแหน่ง  การอบอมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน  เป็นเรื่องอยากที่จะอยู่ด้วยกัน การยอมรับเชื่อใจกัน  ปรับตัวเข้าหากันได้  ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายเลย อาจเคยได้ยินคำว่า “ลูกเขยไม่ถูกกับพ่อตา  แม่ยายไม่ถูกกับลูกสะใภ้”   แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายชายและหญิงได้ปลงใจแต่งงานกัน  ครอบครัวเป็นฝักเป็นฝา  เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้ว  สามีภรรยานี่แหละเป็นตัวเชื่อมของครอบครัวพ่อตากับแม่ยาย   ลูกหลานเป็นตัวเชื่อมของพ่อแม่   จึงเรียกว่า ลูกสาวลูกชายเป็นผู้สร้างไมตรีจิตต่อเครือญาติให้มั่นคงและยั่งยืนในทางกลับกันก็มีลูกชายและลูกสาวเป็นผู้ทำลายเช่นกัน

ศีลข้อ ๓ และอานิสงส์ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here