ด้วยความศรัทธา คือ “พละ ธรรมข้อแรกที่เป็น “กำลัง” ในพระพุทธศาสนา ที่จะส่งพลังให้เราให้มีกำลังในข้อต่อไป คือ วิริยะ ความเพียรอย่างยิ่งยวดที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้

ยิ่งสังคมในทุกวันนี้ ส่งผลให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายมาก ตั้งแต่ลืมตาตื่นไปจนกระทั่งหลับ เราจะเกาะเกี่ยวความทุกข์ไปตลอดเวลาหรือจะพยายามที่จะให้ความทุกข์โบยบินไปจากใจให้เร็วที่สุด เพื่อที่ว่า ก่อนเข้านอนในแต่ละวันจะได้พบกับความร่มเย็นใจ

และ วิริยะ คือ ความเพียรนี้เอง ที่ทำให้แม้เราจะเจอปัญหามากเพียงใดก็ตาม  เจออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตาม  ที่เรียกว่า “ทุกข์ “ บาลีว่า  ชาติปิ ทุกขา  คือ เมื่อมีความเกิด ความทุกข์ก็ตามมา แต่อาศัยว่าเราได้ศึกษาในพระพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  เราก็มีความสามารถในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่แหละ มาเป็นน้ำในการชโลมใจให้เรา ทำให้เรามีพละกำลังขึ้นมาในการที่จะแก้ไขปัญหา แก้ไขความทุกข์ให้ผ่านไปได้

ความทุกข์ดังกล่าวนี้ แม้เกิดขึ้นแล้ว  เพียงแต่เราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทัน โดยไม่สามารถที่จะบริกรรมว่าพุทโธ พุทโธ เพื่อให้ความทุกข์ระงับดับลงได้ทันท่วงที แต่ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่า เราทำความดี เราปฏิบัติในความดี กุศลก็จะคุ้มครองเรา  ก็จะประคับจิตใจเราให้สูงขึ้นๆ โดยลำดับ  แล้วสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้   เราก็สามารถบริกรรมว่า “พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว”

เมื่อพรุ่งนี้เช้าแล้ว ทุกข์นี้ก็จะดับลง  ถ้าเช้าวันนี้ทุกข์ยังไม่ดับ เราก็ภาวนาต่อไปอีกว่า พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว ทุกข์ก็จะดับลง โดยการทำดังกล่าวนี้ เรียกว่าเราศรัทธาเชื่อมั่น เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  แล้วเราก็นำหลักธรรมดังกล่าวนี้มาประคับประคอง  ยกจิตของเราให้สูงขึ้น  ก้าวข้ามทุกข์ ก้าวข้ามปัญหา  แก้ทุกข์ได้ แล้วมาดำรงอยู่ในความดี บำเพ็ญความดีต่อไป นี้เรียกว่า วิริยะ คือ ความเพียร

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ใช้ความเพียรอย่างแรงกล้า บำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้า จึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้

เราท่านทั้งหลาย แม้เจอปัญหา เจออุปสรรค  เจอความทุกข์อย่างไรก็ตาม  ก็เป็นความทุกข์อย่างธรรมดาของชีวิต ก็เป็นปัญหาอย่างธรรมดาของชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคน  ทุกผู้ ทุกนาม ปัญหาแตกต่างกันไป  ความทุกข์แตกต่างกันไป  ตามแต่ชีวิตของแต่ละคนที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหน้าที่การงาน  บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามี ภรรยา  บุตรธิดา ข้าทาสบริวาร หรือสังคมที่เราอยู่ร่วม ก็ล้วนแล้วแต่ มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  แต่ว่าอาศัยความหนักแน่น  ความเพียร ความพยายาม  ความเชื่อมั่นดังกล่าวนี้  เราก็จะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้ ด้วยความเพียร

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า เป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้า  ไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติของพระองค์ก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นในชาติที่บำเพ็ญการตรัสรู้ก็ตาม  ล้วนแล้วแต่อาศัยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า  จึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้  เมื่อพระองค์สามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้ พระองค์ก็นำวิธีเหล่านั้นมาชี้ทาง ให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย  ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้ศึกษา และดำเนินตาม

เพราฉะนั้น ความเพียร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เป็นพละ เป็นกำลังที่สำคัญ ในการที่จะนำพาเราก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิต

ก้าวข้ามความทุกข์ด้วย “ความเพียร”

โดย พระราชกิจจาภรณ์

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here