เราทุกคนคือศาสนทายาท โดย พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป

0
72

“ในช่วงมาฆบูชาที่ผ่านมา หลายคนใช้โอกาสนี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัด เพื่อพัฒนาจิตใจด้วยสมาธิภาวนา เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง  เพราะว่าชีวิตคนเราทุกวันนี้  การจะหาโอกาสให้ตนเองได้พักอย่างแท้จริงนั้น น้อยเสียเหลือเกิน  การได้เติมเต็มความดีด้านจิตใจ  ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่ดีอย่างหนึ่ง”

เราทุกคนคือศาสนทายาท

โดย พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน  ซึ่งถือว่าเป็นคนในอนาคตของพระพุทธศาสนา  หลายคนเข้าใจว่า ศาสนทายาท หมายถึง  พระภิกษุสามเณรเท่านั้น  อันที่จริงแล้ว เราทุกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์สามเณร ล้วนเป็นศาสนทายาท  เป็นบุคคลผู้ซึ่งได้รับอริยทรัพย์มรดกจากบรรพชนผู้เป็นพุทธสาวก  ความดีงามที่คนรุ่นก่อนได้สร้างเอาไว้  เราก็ได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งต่อยอดความดีเหล่านั้นทั้งต่อตนเองและชุมชนโดยรวม  แม้จะถูกสภาพสังคมปัจจุบันที่บีบคั้นกัดกร่อนไปบ้าง  แต่ก็ยังคงมีร่องรอยคลองธรรมให้เราได้ดำเนินตามอยู่ 

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

นั่นก็คือ  เรายังมีศาสนสถาน อันได้แก่ สถานที่ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยศรัทธาในพระรัตนตรัย วัดวาอาราม  สถานปฏิบัติธรรมอันร่มเย็น  เป็นที่ให้เราได้หลีกเร้น  พาใจไปพักเมื่อรู้สึกว่ามันหนักเกินจะรับไหว  บางครั้งแค่เราได้เข้าไปนั่งมองหน้าพระประธานในโบสถ์  ก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมา  ไม่ได้อธิษฐานขออะไรให้วุ่นวาย  แต่นั่งให้ใจสบายแล้วก็กราบลา  ต้องอนุโมทนาบรรพชนที่ได้มีศรัทธาสร้างไว้อย่างวิจิตรงดงาม   นี่ยังไม่รวมวัดวังที่ฝรั่งมาเที่ยวดู  ทำให้เกิดการเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจ 

Photo : Manasikul_O
Photo : Manasikul_O

ศาสนวัตถุ ได้แก่  วัตถุต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยศรัทธาในพระรัตนตรัย  ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง  ล้วนมีความสำคัญ  เพราะเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์  มีผลทางด้านจิตใจ  เวลาสะดุ้งตื่นกลัวจากฝันร้ายกลางดึก  ได้หันไปหาพระพุทธรูปแล้วกราบสวดมนต์  ความกลัวก็คลายหายไปนอนต่อได้อย่างสบายใจ  เดินดงเดียวดายแม้มีปืนข้างกายแต่บางครั้งก็ต้องกำหลวงพ่อที่แขวนมาแล้วภาวนาคาถาท่านก็มั่นใจในการก้าวไปในความมืด  

Photo :Manasikul_O 
Photo :Manasikul_O

คำว่าที่พึ่งทางใจสำหรับบางคน  บางครั้งก็เป็นอะไรที่จับต้องได้  ผู้เขียนยังจำได้สมัยเป็นเด็กต้องปั่นจักรยานกลางดึกคนเดียวเส้นทางเปลี่ยวและต้องผ่านจุดที่เขาพึ่งยิงกันตาย  ก็ได้หลวงพ่อที่แขวนมาด้วยนี่แหละทำให้กล้าผ่านกองฟางไหม้ที่ยังเห็นควันบนถนนที่เขาเผากลบกลิ่นเลือด เอาเหรียญหลวงพ่อมาคาบไว้แล้วก็ปั่นสุดกำลัง(ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเอามาคาบไว้เหมือนกัน) ตรงนั้นมันดันเป็นเนินเสียด้วย ถ้าจิตไม่ดีคิดว่าอะไรหน่วงไว้ละลำบากเลย

ภาพจาก วัดสระเกศ
ภาพจาก วัดสระเกศ

ศาสนบุคคล

หมายถึง ทุกคนที่นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ 

พระสงฆ์สามเณร  และผู้รู้ธรรมทั้งหลาย 

ได้ช่วยกันศึกษาและเผยแผ่ธรรม 

นำพาผู้คนมากมายให้คลายทุกข์และค้นพบทางออกของชีวิต 

ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวของผู้แบกทุกข์ไว้เต็มหัวใจ

จนคิดว่าชีวิตไร้ค่าไม่น่าอยู่อีกต่อไป 

แต่เมื่อได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ 

แค่บางคำเท่านั้นมันก็เปลี่ยนความรู้สึกที่กำลังแย่ 

ให้กลับคืนมายอดเยี่ยมได้อีก 

ภาพจาก วัดสระเกศ
ภาพจาก วัดสระเกศ

การได้เห็นพระสงฆ์โบราณว่า  เป็นบุญตา  ได้สนทนาก็เป็นบุญปาก  ได้อุปถัมภ์อุปัฏฐากก็เป็นบุญใจ   ซึ่งจริงๆ แล้ว ชาวพุทธทุกคนถือว่าเป็น ศาสนบุคคล  เป็นคนของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 

ผู้เขียนเคยเดินทางไปต่างประเทศ แม้เขาเห็นเราเป็นต่างชาติ แต่ก็เข้ามาเกื้อกูลด้วยดีเพราะเขาบอกว่า ก็เป็นชาวพุทธเหมือนกัน  ถึงจะคนละนิกายแต่เป้าหมายเราเดียวกันก็คือ ก้าวสู้ความพ้นทุกข์  สร้างสันติสุขร่วมกัน  ฉะนั้นแล้ว  เราทุกคนล้วนเป็นศาสนบุคคล

ภาพจาก วัดสระเกศ
ภาพจาก วัดสระเกศ

ศาสนธรรม 

หมายถึง  หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

และพระอริยสาวกทั้งหลายที่ได้เผยแผ่แก่ชาวเราทุกคน

ให้ได้ซึมซับรับรู้และน้อมนำปฏิบัติจนเกิดประโยชน์

ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  แม้จะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกโดยตรง  แต่หนังสือธรรมะหลายเล่ม  ก็เป็นเหมือนหยดน้ำเย็นชโลมใจ

ยามทุกข์รุมเร้าได้เช่นกัน 

อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับหลายคนได้ดำเนินชีวิต

จากเคยก้าวผิดกลับมาก้าวใหม่ 

ภาพจาก วัดสระเกศ
ภาพจาก วัดสระเกศ

นอกจากหนังสือธรรมะแล้ว  ก็ยังมีสื่อธรรมมากมายให้เราได้สืบค้น ศึกษา  ยิ่งยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตการค้นคว้าก็สะดวก ง่ายและเร็วมากกว่าแต่ก่อนเยอะ  เราสามารถเลือกเรียนได้ตามจริตตนเอง  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 

ธรรมใดๆ ก็ไร้ค่า  ถ้าไม่ลงมือทำ 

เพราะฉะนั้น  การเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า 

เราต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 

ทั้งศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ  ศาสนบุคคล และศาสนธรรม 

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ  ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าน้อยกว่า  เพราะเรื่องราวในอดีตเป็นบทเรียนทำให้รู้ว่า

ทุกอย่างล้วนสำคัญและจำเป็น 

เราในฐานะที่เป็นศาสนทายาท

ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น

ตามความสามารถหรือความถนัดของเรา 

ป็นพระก็ต้องทำหน้าที่สอน ถ้าสอนไม่เก่ง ก็ให้สร้าง 

สร้างไม่เป็นก็ให้ขยันสวด  สวดไม่ได้ก็ต้องสงบให้เป็น

  แต่ไม่ว่าจะ สอน  สวด สร้าง สงบ  ก็จะต้องศึกษาให้ดี 

ญาติโยมยังต้องอาศัยพระสงฆ์ในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน

  เราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกัน 

ให้ทำกันคนละอย่างสร้างความเชื่อมโยงแบบองค์รวม 

เหมือนเสาบ้านก็จะต้องมีหลายเสา

ญาติโยมเองก็เช่นกัน  สร้างสรรค์กันคนละอย่างตามจริตตนเอง  แบบไหนก็ดีทั้งนั้น  ถ้าไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น  เพราะเป้าหมายเรานั้นคือสิ่งเดียวกัน คือ พระนิพพาน

เราทุกคนคือศาสนทายาท โดย พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

จากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ

(หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ มีนาคม ๒๕๖๑ )