ลมหายใจ … ไขกุญแจ…คุกตรวนแห่งมวลมนุษย์ โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

0
68

เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคนใส่ชุดนักโทษ

เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นผู้คนถูกจำขังอยู่ในเรือนจำหรือที่เราเรียกติดปากว่า ‘คุก’

ยิ่งไปกว่านั้น เรารู้สึกอย่างไร

เมื่อมีเห็นคนที่เขามีโซ่ตรวนผูกตรึงทั้งแขนและขา

เราอาจมองเขาด้วยสายตาเหยียดหยาม เย้ยหยัน

เราอาจใช้สายตาของเราพิพากษาซ้ำ

หลังจากที่คำพิพากษาของศาล

ทำให้เขาเป็นเช่นนั้น

หรือกระทั่ง

เราอาจสะใจที่เขาได้รับชะตากรรมเช่นว่านั้น

เหนืออื่นใด เราก็ดีใจที่เราไม่ได้เหมือนเขา

แต่ชีวิตตัวเราเองเป็นอิสระจริงหรือ

เราไม่ได้ถูกจำขังอยู่ในคุกใด ใช่หรือไม่

ก็มือเราไม่ได้โซ่ตรวนตรึงตราอยู่

หรือว่าแท้จริงแล้วมีอย่างอื่นที่รึงรัดเรา?

หรือบางที

คนเหล่านั้นก็อาจมองเราด้วยสายตาเวทนาเช่นกัน

 

หรือบางทีเรานั่นแหละ ที่เป็น…

…เป็นคนนอกคุกผู้น่าสงสาร

เราสร้างโซ่ตรวนให้ตนเอง

ด้วยการผูกมัดรัดตึงตัวเองให้ติดอยู่กับอดีต

อดีตที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็ไม่ลืม

และกลับไปข้องแวะกลับมันอยู่เสมอ

ไปรับเอาความเจ็บปวดจากมัน

ประหนึ่งเป็นคนเสพติดฉะนั้น

ยิ่งไปกว่านั้น เรามองเห็นว่าโซ่ตรวนนี้

เป็นสร้อยสังวาลอย่างดี

เราภูมิใจที่ได้สวมใส่ ว่าอดีตของเรางดงามกว่าใด

โอ้หนอ ช่างหารู้ไม่ว่าการเป็นเช่นนั้น

คือการกำลังกัดกร่อนตัวเอง

เหมือนเช่นโซ่ตรวนกำลังกัดกินมือและเท้าของเรา

มิเพียงเท่านั้น เรายังสร้างคุกความฝันแห่งอนาคต

ที่เราวาดฝันอะไรมากมาย

และพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้น

ดินแดนที่ปัจจุบันเข้าไม่ถึง

ดินแดนปลอดภัยของเรา

ใช่ ไม่มีความเจ็บปวดใดในอนาคตที่ทำร้ายเรา เหมือนอย่างโซ่ตรวนอดีต

ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีอะไรที่เราลงมือทำได้เลย ในคุกอนาคตที่เราสร้างเองเช่นกัน

ถ้าเช่นนั้น อิสระของชีวิตอยู่ที่ใด

เราจะหลุดพ้นจากโซ่ตรวนอดีต

คุกอนาคตนี้ได้อย่างไร

 

ง่ายๆ ก็แค่หายใจ ใช่ แค่หายใจ

หายใจเข้า-ออก ลึก ๆ

แค่นี้ก็เป็นกุญแจไขได้ทั้งโซ่ตรวนอดีต

และคุกอนาคต

เพราะกุญแจสำคัญอยู่ที่การกำหนดปัจจุบัน

 

แล้วค่อย ๆ พิจารณา

นี่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ค่อย ๆ ทำ ไม่ต้องรีบร้อน

พิจารณาเพื่อให้เกิดอิสระของชีวิต

 

พิจารณาให้รู้

บางอย่างเราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก

แค่เรารู้ รู้ให้เท่าทัน

ไม่ให้มันทำร้ายใจเรา จนเกินไป

ก็ความทุกข์กาย ทุกข์ใจใดที่เกิดขึ้น

ท่านให้พิจารณารู้

 

พิจารณาให้ละ

ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุ

มีสิ่งหนึ่งเกิด จึงมีอีกสิ่งหนึ่ง ความทุกข์ก็เช่นกัน

เพื่อพิจารณารู้ทุกข์ เห็นสาเหตุของมัน

ท่านก็ให้พิจารณาละเสีย

พิจารณาให้แจ้ง

การดับ การหมดสิ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งปวง

ล้วนเป็นยอดปรารถนาแห่งเราท่านทั้งหลาย

เมื่อรู้ว่าการไม่มีทุกข์เป็นเรื่องที่ปรารถนา

ท่านให้พิจารณาให้แจ้ง

พิจารณาให้เจริญ

ก็ทางที่นำไปสู่การหมดทุกข์ หมดโศก

พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้แล้วว่ามี ๘ อย่าง

(อริยมรรคมีองค์ ๘)

 

เริ่มจากการคิดชอบ เห็นถูก

ทางนี้เป็นทางประเสริฐที่พิสูจน์แล้วว่า

เจริญแล้ว ปฏิบัติแล้วได้ผลจริง

ทุกยุคทุกสมัย ท่านให้พิจารณาให้เจริญ

เมื่อใช้การพิจารณารู้ ละ แจ้ง เจริญ เช่นนี้

ชีวิตมนุษย์ก็ย่อมหลุดพ้นจากคุกตรวน

ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง

ด้วยกุญแจคือการกำหนดพิจารณาปัจจุบันขณะ

เมื่อเป็นอิสระได้แล้ว

มนุษย์ก็ควรจำบทเรียนแห่งการถูกจองจำ

ไม่นำตัวเองไปอยู่ในที่เช่นนั้นอีก

เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น

เราจะได้รับโทษคือทุกข์ที่หนักกว่าเดิม

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

 

ลมหายใจ

ไขกุญแจ…คุกตรวนแห่งมวลมนุษย์

โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ

จากคอลัมน์ เย็นกายสุขใจ

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑