“สื่อธรรม” นำจิตสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร

0
89

สื่อธรรมนำจิตสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร

ถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์จะต้องออกเผยแผ่ธรรมผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ สำหรับผู้ที่แสวงหาทางดับทุกข์ทางใจเล็กๆ น้อยๆ ไปจนกระทั่งเมื่อความตายมาเยือนจะทำอย่างไรจึงจะละวางสิ่งภายนอกและความยึดติดภายในจิตใจออกไปให้หมดก่อนที่จะเปลี่ยนภพภูมิเพื่อการเดินทางครั้งใหญ่ในสัมปรายภพอย่างปลอดภัย

นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมากล่าวเล่นๆ เป็นโวหารให้น่าสนใจ แต่ไม่อยากให้พุทธบริษัท และผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆ ต้องเสียโอกาสที่จะได้ลิ้มรสพระธรรมที่สามารถช่วยนำจิตไปสู่ความสงบกลับต้องไปอยู่กับข่าวสารที่ทำให้จิตตกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตามสื่อต่างๆ ที่มาเคาะประตูใจกันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไปแทบไม่ได้สติ ไม่มีเวลาแม้แต่จะสวดมนต์สักบท ไม่มีเวลากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกสักครั้ง แล้วก็หลับไปความคิดฟุ้งที่ทำให้ฝันอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อตื่นขึ้นมาวิ่งบนสายพานอย่างไม่มีเวลากลับมาใคร่ครวญจิตใจตนเอง

พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปญฺโญ

ด้วยเหตุแห่งทุกข์ของผู้คนในยุคดิจิตอลดังกล่าวที่อาจทำให้เสียเวลาไปอีกหนึ่งชาติอย่างไร้สาระ เมื่อวันที่ ๑๖๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการอบรมพระสงฆ์ทั่วประเทศเพื่อปฏิวัติการเผยแผ่รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑พัฒนาศักยภาพพระวิทยากร หลักสูตรผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ การเผยแผ่ รุ่นที่ ขึ้น ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศกว่าร้อยรูปเข้าโครงการ

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

การอบรมแบ่งเป็นสองครั้ง ในครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่สองซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ซึ่งการอบรมดังกล่าว พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ได้นำเทคนิคการใช้สื่อต่างๆ ประกอบกับ เทคนิคการสร้างปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจใจการใฝ่ธรรม เทคนิคการบรรยาย รวมไปถึงการเขียนสื่อธรรม มาเรียงร้อยให้เป็นธรรมาวุธถวายแด่พระสงฆ์ ได้ฝึกฝนการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งปิดโครงการ ในยามบ่ายของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในนามของหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวไว้ในยามบ่ายของวันปิดโครงการตอนหนึ่ง

จากนี้ไป เมื่อพระมหาธนเดช ได้ติดอาวุธให้ทุกท่านแล้ว คือ ธรรมาวุธจะทำให้ทุกท่านมีความอาจหาญตั้งขึ้น ก็เพราะเราเชื่อว่า วิชาที่อาจารย์ให้ไป เป็นเคล็ดลับวิชาที่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะท่านได้ฝึกฝนตนเองจนมีความช่ำชอง มีความชำนาญในการใช้วิชานั้นแล้ว และท่านก็ได้นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเรา แล้วพวกเราก็เดินทางลัดกัน

เพื่ออะไร ก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนไว้ดับทุกข์ในใจ ให้ทันกับความทุกข์ที่เร็วกว่าจรวดในยุคสื่อออนไลน์ที่เคาะหัวใจเราตลอดเวลา 

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ กล่าวต่อมาว่า เพราะฉะนั้น  หลังจากการอบรมในครั้งนี้ ทุกท่านก็จะเดินทางไปทุกทิศทางทั่วประเทศ นำคัมภีร์พระวิทยากรสู่คัมภีร์ชีวิตที่จะอุทิศลมหายใจเพื่อพระพุทธเจ้า เพื่องานพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง

พระราชกิจจาภรณ์
พระราชกิจจาภรณ์

ขอให้เราทราบว่า …

บัดนี้ภาระธุระพระศาสนาวางอยู่บนบ่าทั้งสองของท่านแล้ว

จากนี้ไปให้ท่านปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ไปตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

เมื่อท่านทั้งหลายไปจากที่นี่แล้ว

ต้องนำคัมภีร์นี้ไปสร้างศิษย์ของตนเองต่อไป

และจงสอนพวกเขาว่า ให้พวกเขารักษา ปกป้อง

คุ้มครองพระพุทธศาสนาไปตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

และจงสั่งสอนศิษย์ของศิษย์ของศิษย์ให้พวกเขารักษา

ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ไปตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

ในการอบรมครั้งนี้มีสามเณรมาร่วมด้วย

เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญมาก

ที่จะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปไม่สิ้นสุด

พระราชกิจจาภรณ์ 

เพราะการคุ้มครองพระพุทธศาสนาตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจักเป็นการสานงานพระศาสนาต่อไปไม่สิ้นสุด ดังที่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์กล่าวต่อมา

เมื่อทุกท่านมีธรรมาวุธ คือ สื่อธรรม นี้แล้ว ก็ขอให้เดินทางกระจายกันไปทั่วทุกทิศานุทิศ คือ ทิศน้อย ทิศใหญ่ ไปทุกทิศทาง แต่ละรูปไม่ต้องไปในทางเดียวกัน ไปทำงานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ และนำคัมภีร์นี้ไปสอนศิษย์ให้รักษาพระพุทธศาสนาตราบลมหายใจสุดท้ายของเขา ดังกล่าวแล้ว

การรักษา ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ใช้คัมภีร์นี้เพื่ออบรมให้คนเป็นคนดีอย่างเดียว แต่ต้องให้อุดมการณ์ ให้ปณิธาน ให้เป้าหมาย และให้ภาวนาไปจนกว่าจะพ้นทุกข์ทางใจส่วนตน และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ถูกตรงต่อไป ซึ่งมีวิธีการหลากหลาย ไปสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ ของนักเผยแผ่ให้กระจายไปทั่วแผ่นดินไทย ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนา ขาวสะอาดบริสุทธิ์ ให้แผ่นดินนี้ ให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็นใจแก่ผู้ทุกข์ร้อน ใครทุกข์ร้อนก็สามารถแวะมาใต้ร่มเงาแห่งพุทธธรรม”

พระราชกิจจาภรณ์ 

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

ใครมีทุกข์ร้อนสิ่งใดก็ช่วยเขาให้ร่มเย็นใจ

มีพละ มีกำลังในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอีก

การทำหน้าที่เป็นพระวิทยากร หรือ นักเผยแผ่

สิ่งสำคัญก็คือ วิชชา จรณะ สัมปันโน สุคะโต โลกวิทู

ซึ่ง วิชชา ของพระพุทธเจ้าเป็นวิชชาสูงสุด ประเสริฐสุด

ส่วนวิชชา คือ ความรู้ของพวกเรา

เป็นความรู้อย่างธรรมดาสามัญ

ทุกท่านจะได้นำไปเผยแผ่ และฝึกตนไปจนกว่าจะก้าวล่วงทุกข์

ด้วยตัวของท่านเอง”

 

จรณะ คือ กิริยามารยาท เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเผยแผ่ ต้องสะอาดกาย การนุ่งห่มจีวรต้องเป็นปริมณฑลให้เรียบร้อย เวลาไปบรรยายที่ไหน อย่าได้รุ่มร่าม จีวรต้องสะอาดหมดจด แม้เป็นจีวรเก่าก็ต้องสะอาด สะอาดวาจา เป็นสิ่งสำคัญ รู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูด เว้นในสิ่งที่ควรเว้น อย่าพูดเอาอร่อยปาก ลึกลงไป คือ สะอาดใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ใจต้องสะอาด เพราะจรณะนี้เอง ที่ทำให้พระพุทธศาสนาได้บุคคลสำคัญ เพราะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดความเลื่อมใสมาจนถึงทุกวันนี้

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

สุคะโต พระพุทธเจ้าไม่ว่าเสด็จไปไหนก็แล้วแต่ พระองค์เสด็จไปเพื่อความร่มเย็นใจ ไปดีหมดทุกทิศทาง เพราะฉะนั้น เราก็เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ไม่ว่าเราจะไปทางใดก็แล้วแต่ ทำให้คนเกิดความร่มเย็นใจ ความทุกข์ของตนเองก็ใช้ทมะข่มใจไว้ หน้าตาเราต้องเบิกบานเข้าไว้ เจอปัญหาอะไรมา ให้ยิ้มไว้ก่อน ปรับโหมดใหม่ ปรับอารมณ์ใหม่ สุคะโต พระพุทธเจ้าพระองค์ประเสริฐสูงสุดแล้ว พระองค์ทรงไปแล้วด้วยดี พระวิทยากรก็กำลังจะช่วยให้ทุกคนมีหนทางไปแล้วด้วยดี

เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า 

และ โลกวิทู ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงทะลุทะลวงทุกโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล ทุกโลกธาตุ ทะลุหมด แต่โลกวิทูอย่างเรา เอาง่ายๆ คือ รู้ธรรมเนียมของโลกเขา รู้สังคม รู้ชาวบ้านชาวเมืองว่าเขาไปถึงไหนแล้ว เขาอยู่อย่างไร เป็นอย่างไร เข้าใจใน ปุคคลัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ความสามารถในการสื่อสาร รู้เครื่องมือในการสื่อสาร รู้ว่า เราจะพูดกับใครด้วยเครื่องมืออะไร  เราจะไปหาใคร เราสนทนากับใครด้วยเรื่องอะไร

นอกจากนี้ก็ต้องรู้ชุมชน รู้สังคมว่าเขาเป็นอย่างไร

ก็คือ รู้โลกให้เข้าใจโลก เมื่อรู้ก็จะทำงานพระศาสนาได้

พระราชกิจจาภรณ์ 

ท่านเจ้าคุณอาจารย์กล่าวทิ้งท้ายว่า พระพุทธศาสนาเดินทางมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะอาศัยบรรพบุรุษบูรพาจารย์ ท่านได้นำพาพระพุทธศาสนา ให้สืบต่อมาจนถึงพวกเรา ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ที่แตกต่างหลากหลายตามความถนัด ไม่ใช่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

บางรูปถนัดการก่อสร้างก็อย่าไปตำหนิอย่าไปว่าท่าน

เราในฐานะนักเผยแผ่สมัยใหม่ก็ต้องเข้าใจ

อย่าไปทางตรงทางเดียว เดี๋ยวจะไปชนกำแพง

เจอต้นไม้ก็ต้องหลีกต้นไม้ เจอตอก็ต้องหลีกตอ

อย่าเดินไปชนอย่างเดียวจะหัวแตก

ห้เข้าใจบริบทของพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลาย

ดังบรรพบุรุษบูรพาจารย์ของเรามีความถนัด และทำงานที่หลากหลาย อาทิ รูปที่ท่านถนัดเรื่องนวกรรม ท่านก็ทำเรื่องก่อสร้าง ให้เรามีกุฏิได้นอน  มีโบสถ์ได้สวดมนต์ แต่ว่าจะให้ท่านถนัดเรื่องพูด ท่านก็พูดไม่ได้ บางรูปที่ท่านทำงานก่อสร้างท่านไม่พูดเลย แต่ท่านสามารถแสดงธรรมให้เราเห็นสัจธรรมจากการทำงานก่อสร้างได้ จากศรัทธาปสาทะของท่าน ก่อเกิดศรัทธาปสาทะของผู้คน และท่านก็ได้ใช้ศรัทธาสร้างตั้งแต่ส้วม กุฏิเสนาสนะ ศาลา โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป ไปจนถึงยอดพระเจดีย์ ให้เราได้กราบไหว้บูชาน้อมจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่ง ทุกอย่าง คือสายธารแห่งพระพุทธศาสนา

อันงดงามร่มเย็นเป็นหนึ่งเดียว นั่นเอง ”

พระราชกิจจาภรณ์ 

ภาพจาก กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
ภาพจาก กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

สื่อธรรม นำจิตสู่ควสามพ้นทุกข์ได้อย่างไร

โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

จากคอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์ (หน้าพระไตรสรณคมน์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here