ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณพระองค์ และแผ่นดิน โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

0
351

แม้กาลเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่ ถ้าหากเรามีความประทับใจในเรื่องอะไร หรือบุคคลใด บุคคลนั้นก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไป ย้อนหลังไปเมื่อครั้งพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงทำกิจกรรมเยี่ยมพระ พบปะโยม แล้วได้เดินทางไปที่ชุมชนแห่งหนึ่ง ไปเจอป้าเสริม แก้วสุข บ้านของป้าเปิดร้านขายของชำ มองดูภายนอกก็ไม่ต่างจากร้านทั่วไป แต่เมื่อเข้าไปด้านในทำให้เห็นฝาเรือนติดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ เต็มไปหมด

ต่อยอดความดี

ตอบแทนคุณของพระองค์ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท 

 

ป้าเสริมเมื่อเห็นพระสงฆ์ที่ไม่คุ้นหน้ามาก็ดีใจ ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวความประทับเมื่อครั้งที่ได้รับเสด็จให้ฟัง ป้าบอกว่า ยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีวันลืม ย้อนหลังไปเมื่อปี ๒๕๒๔ ณ ชุมชนบาโงไอซา หรือชาวบ้านเรียกว่า ชุมชนหลังเขาแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ชายแดนเป็นถิ่นทุรกันดารมาก ไม่มีถนนที่สะดวกสบาย ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนอย่างในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมประชนชน ระหว่างที่เสด็จผ่านมาที่บ้านของป้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเข้ามาในบ้านแล้วตรัสถามว่า อยากได้อะไร ป้าก็กราบทูลไปว่า อยากได้ไฟฟ้า

หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อพระองค์เสด็จกลับไป ชุมชนบาโงไอซาก็เริ่มมีไฟฟ้าใช้ มีถนนที่ดีใช้ การที่พระองค์ได้ให้อะไรกับชุมชนในทุกพื้นที่ เป็นการให้ที่ตรงกับความต้องการ เป็นการให้ที่ได้ศึกษาสำรวจความต้องการจากประชาชนมาก่อน เป็นการให้ที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้ของพระองค์จึงอยู่ในใจของประชาชนอย่างไม่มีวันลืม

ป้าเสริมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า ในบริเวณที่พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในบริเวณนั้น คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ เมื่อติดแล้วไม่เคยปลดออกเลย มีแต่ติดเพิ่มขึ้น ทุกๆโอกาสที่ได้รับมา ป้าเสริมได้ฝากไว้ว่า ชีวิตนี้มีโอกาสทำความดีอะไรถวายพระองค์ท่าน อะไรที่ทำได้ก็จะทำ จนกว่าจะไม่มีลมหายใจ ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของพระองค์ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน

ทราบว่าที่ผ่านมามีการส่งลองกองมาแจกประชาชนที่สนามหลวง ป้าเสริมก็เป็นผู้หนึ่งที่ยกสวนผลไม้ถวายพระองค์ นั่นก็คือหนึ่งความดีที่พระสกนิกรของพระองค์ในทุกพื้นที่ได้ทำถวายพระองค์

ขอเล่าถึงการเดินตามรอยทางแห่งความดีอีกที่หนึ่ง สืบเนื่องจากการจัดอบรมโครงการเยาวชนอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลที่ผ่านมา แล้วมีผู้มีจิตศรัทธาคุณจิตสงบ ตระกูลโชคชัย ได้ถวายหนังสือ ภาพเล่าพุทธประวัติ จำนวน ๖๐๐ เล่ม แด่คณะพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริจาคเข้าห้องสมุด มอบให้กับเยาวชน รวมถึงการนำไปทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา คุณรุ่งนภา ปัญญาวรากร คุณวิไล พชรโชค พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเสื้อให้กับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาและเครือข่ายชาวพุทธ จังหวัดละ ๑๐๐ ตัว รวม ๕๐๐ ตัว โดยตัวเสื้อนั้นได้ปักโลโก้ เป็นใบโพธิ์สี่ใบล้อมกัน มีมือสองมือรองรับ แล้วมีรวงข้าวรองรับอีกที โดยคุณโยมได้ให้ความหมายว่า รวงข้าว หมายถึง แผ่นดินไทย ที่รองรับพระพุทธศาสนามีความอุดมสมบูรณ์ มือ หมายถึงมือบรรพบุรุษที่อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา สืบเนื่องมา ใบโพธิ์ แทนหัวใจชาวพุทธที่ต้องประสานช่วยเหลือกัน

ทั้งหมดนั้นก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การทำความดีที่มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างนั้น เป็นความดีที่ต่อยอดความดี

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนเดินทางไปร่วมประชุมเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาที่วัดนาม่วง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา แล้วได้ฟังเรื่องราวการทำความดีของเด็กๆ ทุกเย็นวันพฤหัสบดีเด็กๆ มาทำวัดสวดมนต์เย็น และสวดพระสะหัสสะนัย ซึ่งเป็นบทหนึ่งในพระอภิธรรมปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คุณโยมท่านหนึ่งที่อำนวยความสะดวกการทำกิจกรรมเล่าให้ฟังว่า คุณครูจะพานักเรียนที่มีความสะดวกและสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่ตัวเล็กๆ มาร่วมสวดมนต์แปลในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ก็จะพักทานน้ำปานะ หลังจากนั้นก็จะเริ่มสวดบทพระสะหัสสะนัย จบแล้วก็ค่อยแผ่เมตตา กราบลาพระรัตนตรัย ทำภารกิจส่วนตัวเข้านอนที่วัด รุ่งขึ้นก็สวดมนต์ทำวัตรย่อๆแล้วก็กลับบ้านเตรียมตัวไปโรงเรียน

คุณโยมเล่าให้ฟังแล้ว กลัวพระจะนึกภาพไม่ออกก็เลยเดินไปหยิบภาพกิจกรรมมาให้ดู ผู้เขียนมองดูภาพเห็นเสื้อที่เด็กๆใส่ สีขาวบ้าง สีดำบ้าง จำได้ว่าสีดำเป็นเสื้อที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมา ก็เลยถามว่าที่นี่เด็กได้เสื้อกี่ตัว คุณโยมก็เล่าให้ฟังว่า เสื้อสำหรับเด็กพระอาจารย์ท่านให้มา ๑๕ ตัว คุณครูตั้งกติกากับเด็กๆไว้ว่า ถ้าใครมาทำวัตรสวดมนต์เย็นแล้วนอนที่วัด ครบ ๗ ครั้ง ก็รับเสื้อไปเลย หมดแล้วหมดเลย

ผู้เขียนได้ฟังแล้วก็อยากจะชื่นชมคุณครู ที่รู้จักสร้างคุณค่าของการให้ ทำให้การให้ในครั้งนี้สำคัญไม่แพ้คุณค่าของความดีที่เด็กๆได้ลงมือทำ ขอนำมาแบ่งปันเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟัง เป็นความสุขใจที่ได้ยิน แม้อาตมาจะไม่ใช่เจ้าของเสื้อ แต่ก็ยังรู้สึกดี การเดินทางจากกรุงเทพฯลงมาสงขลา แล้วได้ยินการทำดีอย่างนี้ ทำให้ความรู้สึกดีนี้กลับตามมาถึงกรุงเทพฯด้วย

การทำความดี ที่ใช้ความดีต่อความดี สร้างความสุขใจให้ทุกครั้งเมื่อนึกถึง ผู้เขียนเห็นเด็กทำความดีแล้วก็ถึงโยมแม่ อยากจะให้โยมแม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญด้วย เพราะโยมแม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่วัดเหมือนเด็กๆ ก็เลยนำปัจจัยที่โยมแม่ได้ทำบุญไว้กับพระลูกชาย และปัจจัยที่กัลยาณมิตรได้ทำบุญไว้ เป็นเจ้าภาพน้ำปานะมอบกำลังใจให้เด็กๆในการทำความดีถวายพระองค์ท่านต่อไป ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ขอให้บุญรักษา ธรรมคุ้มครอง …

 

ต่อยอดความดี ตอบแทนคุณพระองค์ และแผ่นดิน

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

คอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here