พระธรรมทูตไทยทั่วโลก รับมอบดอกไม้จันทน์ เตรียมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

0
260

เมื่อวานนี้ …วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดย พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล นำโดย พระธรรมโพธิวงศ์ วัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล สหภาพพระสงฆ์ไทยในโอเซียเนีย (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)นำโดย พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระสงฆ์ไทยในโอเซียเนีย

ได้เข้าพบพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เพื่อปรึกษา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในส่วนของวัดต่างๆในสายงานต่างประเทศ และ เข้ารับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อประกอบเข้ารับมอบดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในวัดสายงานต่างประเทศทั่วโลก

จาก ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ เกิดขึ้นเพราะการทำงานอย่างมุ่งมั่น ของพระสงฆ์ไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านงานการเผยแผ่ที่เรียกว่า พระธรรมทูตสายต่างประเทศ แต่กว่าจะเกิดพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระเถระผู้ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทอย่างสำคัญ ที่ทำให้เกิดวัดไทย ในต่างประเทศซึ่งเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ไทย ได้แสดงความสามารถ จนเป็นที่ยอมับในเวทีนานาชาติ นับเป็นก้าวใหม่ และย่างก้าวที่สำคัญแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในเวทีโลก และวันนี้ พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปสู่ทั่ว ทุกมุมโลกแล้ว

    เย็นหิมะในรอยธรรม รวบรวมขึ้นจากโอวาท เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประทานในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะทำให้ชาวพุทธเกิดความเข้าใจว่าเหตุไร ที่ประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธทั่วโลก จึงออกแถลงการณ์ร่วมให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here